Sola Airport Arena

Sola Airport Arena bygg A er et nytt kontorbygg som ligger ved Stavanger lufthavn Sola. Kontorbygget har blitt sertifisert BREEAM-NOR Excellent.
Bygningen består av omtrent 130 kontorplasser og det er i dag dataselskapet Atea som leier hele bygget. I tillegg til kontorplasser rommer bygningen dataverksted, garderober, trimrom og et atrium som til daglig fungerer som kantine, men som også kan brukes til andre arrangement.

Et plussenergibygg med åpne og fleksible systemer

Bygg A er utviklet og prosjektert i tett samarbeid med Atea. Bygget er et plussenergibygg og setter en ny bransjestandard for smarthusteknologi og energieffektivitet innen blant annet varme, ventilasjon og kjøling. Bygningens tekniske infrastruktur er i stor grad er basert på en bruk av åpne systemer som kjører på en konvergert infrastruktur. Det betyr at alt av databehandling, lagring, administrasjon mm. er i én og samme løsning. Det gir stor grad av fleksibilitet og robusthet med tanke på drift av bygningen og fornøyde leietakere.

BREEAM-NOR Excellent

Sola Airport Arena danner et fremtidsrettet prosjekt med bruk av smart teknologi, areal-effektivisering og gunstige energiløsninger. Arbeidet mot BREEAM-sertifisering har vært målrettet og resultert i sertifiseringsgraden Excellent.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

  • Tek10 og energiklasse A: Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek10 og er i energiklasse A.
  • Bruk av varmepumper og energibrønner: Oppvarming er basert på varmepumpe og bruk av energibrønner.
  • Fortrengningsventilasjon: Kjøling og oppvarming av bygget går via ventilasjon, som i dette bygget er fortrengingsventilasjon.
  • Optimalisert BMS-anlegg (Building Management System): Anlegget styrer systemet til å varme eller kjøle bygget i løpet av natten. Varme lagres i eksponert betong og regulerer temperatur via ventilasjonen påfølgende dag. Bygget er utstyrt med målere som lagrer data og bidrar til en optimalisering av denne prosessen.
  • Solceller på tak: God utnyttelse av lokalt produsert fornybar termisk energi og solkraft, system for overskuddsenergi, samt utveksling og gjenvinning av energi.
  • Utveksling og gjenvinning av energi: Bygget har et godt system for overskuddsenergi, samt utveksling og gjenvinning av energi. I tillegg er de tekniske installasjonene energieffektive.
  • Miljøbevisst materialvalg: Det er ikke benyttet produkter med miljøgifter i bygningen og alle materialer i rom for varig opphold er lavemitterende.
  • Avfallshåndtering: Sorteringsgraden for bygningsavfall er 90 prosent. Når det kommer til avfallssortering i drift av bygget så er det tilrettelagt med tilstrekkelig plass og tilgang for optimal sortering, ni fraksjoner i tillegg til restavfall.
  • Parkeringsplass med lading for elbiler og sykkelparkering: Utenfor bygget er det 13 parkeringsplasser for elbiler. Det er også tilrettelagt med sykkelparkering og gode garderobefasiliteter så brukerne blir oppfordret til å bruke alternative transportformer i stedet for  fossilbil for reise til og fra bygget.   
  • Uteområde: Det ble i forbindelse med byggefasen gjort en vurdering av økologi på tomten og gjennomført tiltak for å bevare det eksisterende artsmangfoldet der dette var mulig. Det er i tillegg opparbeidet et frodig grøntareal med trær, busker og grøntområder med sittegrupper på uteområdet.

Kilder:
Skanska
Bygg.no
Gark (arkitekt)

 

Om prosjektet