Skipet

Skipet er et næringsbygg som ligger innerst i Puddefjorden. Bygget er det første næringsbygget i Bergen som er oppført i massivtre, og det har blitt sertifisert BREEAM-NOR Excellent.
Skipet har fått navnet fra tiden da Bergen Mekaniske Verksted hadde sin base i Solheimsviken i Puddefjorden, og skip lå til kai her for lessing og lossing av koks.
 
Med høyt ambisjonsnivå på egenart og miljø
 
Bygget har et samlet areal på 12 500 kvadratmeter og har cirka 550 arbeidsplasser.  Det er tegnet av Paal J. Kahrs Arkitekter AS i samarbeid med Holon Arkitekter AS, og det er ført opp i delte byggherrestyrte entrepriser. Splitkon AS har hatt entreprise på massivtrekonstruksjonen og har både prosjektert og stått for montering.
I tillegg til at veggene er bygget i massivtre, består også den bærende konstruksjonen av massivtre og limtre. Byggets femte fasade – taket – er godt synlig for bybildet. Takoppbygget er formet som et grønt landskap og synliggjør Skipets miljøprofil. Taket er belagt med sedum og 198 solcellemoduler. Fasadenes okergule og røde farger er de samme som på bygg i historiske Bryggen i Bergen. Her er det også et insekthotell for humler og bier. I tillegg til kontorer for flere leietakere har bygget en stor kantine og gode fellesarealer med sosiale soner i hver etasje. Kjelleren har batterilagring laget av gjenbrukte bilbatterier, samt parkering for både sykler og biler.
 
Materialer og ressurser: Valget falt på massivtre
 
Alternativene er vurdert nøye mot hverandre i forhold til både kostnad, byggetid, konstruksjoner og avstivning, brannteknikk og akustikk, planløsning og utnyttelse av areal, fleksibilitet, inneklima, bærekraft, miljøprofil og arkitektur. Valget falt til slutt på bruk av massivtre. Dette valget er fulgt opp med gjennomført bruk av tre i hele interiøret, samt utvendig.
Det ble totalt benyttet 44 000 kubikkmeter massivtre. Ifølge beregninger skal den bærende trekonstruksjonen i Skipet gi en reduksjon i CO2 utslipp på 8.800 tonn. Det å velge massivtre som byggemateriale var et tydelig valg for å bidra til redusert CO2-utslipp.
For å beskytte bygget mot et til tider fuktig bergensvær, er utvendige bærekonstruksjoner kledd med massivtre-paneler som kan skiftes ut dersom det blir nødvendig. Tre er også et fornybart materiale som kan gjenbrukes ved eventuell rivning.
 
Gjenbruk av sprengsteinmasse
 
Under byggearbeidene lå det lenser i Puddefjorden for å hindre forurensing i fjorden. Grunnen består av gammel sjøbunn som er fylt opp med sprengsteinsmasser hentet fra grunnarbeidene ved det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland Universitetssykehus. Disse massene er dypkomprimert. Under sprengsteinsmassene er det to lag på 25 centimeter med sand som membran mellom lagene. 
 
Frodig uteområde med regnbed
 
Det er lagt ned mye arbeid i å utvikle gode uteområder. Trebenker, en gate med granittstein og blomsterkasser utenfor bygget skaper et hyggelig utemiljø. Her er det mye bruk av stein i ulike farger. Uteområdet har også et regnbed der vannet føres naturlig ned i grunnen.
 
Andre bærekraftige løsninger
  • Skipet er prosjektert og ført opp etter TEK17
  • Oppvarming skjer med radiatorer, basert på fjernvarme
  • Kjøling skjer via ventilasjon og mange rom har egne kjøleenheter
  • Bygget henter energi fra batteriene lagret i kjelleren i perioder med høy belastning på nettet. Batteriene kan lade solstrøm hvis solcellene produserer mer energi enn bygget bruker. I tillegg til å løse et avfallsproblem fra elbiler gjør disse batteriene nytte for seg i byggets energisystem
  • Fire ventilasjonsanlegg sørger for balansert ventilasjon og godt innemiljø. Bygget har også hypereffektiv varmegjenvinning
  • Kjøling skjer via et frikjøleanlegg som henter vann på 100 meters dyp fra Puddefjorden
  • Skipet er et passivhus i energiklasse A
 

Kilder:
GC Rieber eiendom
Skipet.no
Byggindustrien (bygg.no)
Byggfakta.no
nrk.no

 

 
Om prosjektet