Powerhouse Kjørbo

Om bygget

 
Powerhouse Kjørbo består av to ordinære kontorblokker fra 80-tallet som er transformert til tidsriktige og moderne kontorlokaler. Prosjektet har siden begynnelsen vært kjent for sin ambisiøse energisatsing. Målet er at byggene skal produsere mer energi enn de bruker over livsløpet blant annet ved hjelp av solceller som skal produsere over 200 000 kWh per år. Strømmen kan leveres til tekniske anlegg i byggene og i perioder også til strømnettet.
 
Den tverrfaglige designprosessen har helt fra starten har bidratt til nye og innovative løsninger og i 2014 ble prosjektet klassifisert BREEAM-NOR Outstanding som det første bygget i Norge. Powerhouse Kjørbo har også høstet internasjonal anerkjennelse og var blant annet nominert til prestsjetunge MIPIM Awards i 2015.
 
Powerhouse Kjørbo har vært pionerer på flere områder: Det er det første rehabiliterte plusshuset i Norge. Det er også det første prosjektet Powerhouse-alliansen, som er et samarbeid mellom eiendomsselskapet Entra, entreprenøren og prosjektutvikleren Skanska, arkitektkontoret Snøhetta, miljøstiftelsen ZERO, aluminiumselskapet Hydro, aluminiumsprofilselskapet Sapa og rådgivningselskapet Asplan Viak, har gjennomført.
 
Grønn strategi
 
BREEAM har vært et sentralt tema helt fra første dag i prosjekteringen til overlevering av bygget. Det har vært stor vilje blant aktørene i prosjektet til å bidra til måloppnåelse innen BREEAM, og målsetningen har hatt svært god forankring hos byggherren. BREEAM AP har vært tungt involvert i hele prosjektperioden. Alle disse faktorene har vært nødvendige for å kunne oppnå BREEAM-NOR Outstanding.
Prosjektet har som følge av Powerhouse-målsetningen (plussenergi) hatt spesielt fokus på energieffektivisering og produksjon av fornybar energi. Prosjektet har derfor svært høy score innen energi. Dette på tross av at energikravene i Norge er verdens strengeste, og høy score innen dette temaet i Norge er svært krevende. Et Powerhouse skal også ha godt innemiljø. Eksempelvis er utnyttelse av dagslys for energiformål også et godt tiltak for godt innemiljø. Materialer med lite bundet energi knyttet til produksjonen og lavt klimagassutslipp, har bidratt til at prsojektet har scoret høy innen metarialkategorien i BREEAM.
 
Det er foretatt LCA for to typer solcelleanlegg, som er det produktet eller installasjonen som har den desidert høyeste betydningen for byggets klimagassutslipp over livsløpet. Det anlegget som hadde lavest miljøbelastning over livsløpet ble valgt.
 
Prosjektet har gjennom hele rive- og byggeperioden hatt høyt fokus på avfallhåndtering, noe som har resultert i en samlet sorteringsgrad på 94 %.
 
Sentrale miljøtiltak
 • Energikonsept basert på innovative, integrerte og helhetlige løsninger.
 • Bygget vil over livsløpet produsere mer fornybar energi på tomten enn hva det vil bruke i hele livsløpet inkludert energibruk til materialer og i byggefasen.
 • Stort solcelleanlegg.
 • Valg av materialer med lav bundet energi og klimagassutslipp, som utvendig kledning av brent tre, gjenbruk av fasadeplater i glass, m.m.
 • Omfattende funksjonstesting av tekniske anlegg, bygget er bevist å bruke like lite energi som prosjektert.
 • Tilrettelegging for sykling og bruk av el-biler.
Drivere av BREEAM-prosessen

Entra er godt fornøyd med totalentreprenør Skanska og BREEAM-NOR AP, Marit Thyholt (Skanska). Prosessen var både konkret og konstruktiv.

Internt i Entra er det satt opp kursing av prosjektansvarlige og teknisk personell i BREEAM. Entra satser på å være oppdatert nok til å følge BREEAM prosessene i egne bygg tett opp mot AP og entreprenører.

Fordeler ved BREEAM-sertifiseringen

Entra har en overordnet strategi om at alle våre nye og totalrehabiliterte bygg skal BREEAM sertifiseres.

Vi mener å oppnå følgende:

 • Lavere driftskostnader for leietaker (kort sikt).
 • Mer effektivt og rimeligere vedlikehold av bygningene våre.
 • Mer fornøyde leietakere. (lavere driftskostnader, færre reklamasjoner)
 • Etterspørsel i markedet etter miljøeffektive bygg. (langsiktig)
 • Høyere verdisetting på energiriktige bygg.
 • Kravene i BREEAM er valg for framtiden og sosial riktig for våre etterkommere.
Om prosjektet
Prosjektteam