Parallell

På Løren i Oslo har Skanska transformert en parkeringsplass til kontorbygg med arbeidsplasser for opptil 1000 personer. Kontorbygget, som stod klart september 2020, fungerer som en støyskjerm for flere hundre boliger oppover i Lørenveien.

— Prosjektet har lært oss mye om hvordan bygg påvirker mennesker på utrolig mange plan, forteller prosjektsjef i Skanska, Karin Synnøve Lund.

Sertifisert både med BREEAM-NOR Excellent og WELL
Dette bygget er sertifisert både med BREEAM-NOR til nivå Excellent og med WELL, en amerikansk standard for helsefremmende bygg. Foreløpig har Parallell oppnådd WELL Core Gold-presertifisering og BREEAM-NOR Excellent for prosjekteringsfasen.

Bærekraftige løsninger i bygget
Parallell treffer også godt på en rekke av Bygg21s kvalitetsprinsipper om gode bygg og områder. For eksempel stimulerer bygget til kontakt, aktivitet og opplevelser, det har gode lysforhold, godt inneklima, lave driftskostnader og er bygget for å være robust og fleksibelt. Skanska har også lagt vekt på luftkvaliteten i bygget. Robusthet og fleksibilitet har vært viktige prinsipper for arbeidet med inneklima. Eksempelvis har Skanska generelt valgt mye naturmaterialer, som stort sett ull i alle møbler, for å unngå emisjoner.

— Både materialene vi tar inn i bygget, møbler i fellesarealene og økt kvalitet på luftinntak påvirker inneklimaet, sier prosjektleder Lund.

Bygget treffer også på andre kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder. Blant annet har Skanska tatt valg for at bygget skal gi lave miljøbelastninger i oppføring og i driftsfasen.

— Bygget har elementfasade som har gitt effektiv materialbruk. Det at man også har hatt fokus på tett bygg tidlig for å unngå at materialer blir fuktige og må byttes ut, har vært viktig for å redusere avfall. Lekkasjetallet er bedre enn krav til passivhus. Sammen med energismart styring av ventilasjon og lys, har bygget lavt energibehov. Det er også verdt å nevne vår Deep Green Cooling-løsning. Vi borer ned til 300 m for å utnytte de stabile temperaturene i grunnfjellet til kjøling, som er noe av det mest energikrevende i kontorbygg, forteller Lund.

Hun trekker også frem at de har gjort lite sprengningsarbeider i prosjektet, noe som har resultert i relativt få parkeringsplasser.

— Ved å våge å ha få parkeringsplasser istedenfor å makse antallet og sprenge mye mer, har vi spart mye CO2-utslipp og bidratt til renere luft, sier prosjektsjefen.

Bygget for lang levetid og god tilgjengelighet
Kvalitetsprinsipp 6 i Bygg21 sier at gode bygg har lang levetid, noe som også er målet for Skanska CDN sitt konsept for kontorbygg – fleksibilitet og robusthet.

— Vi har hele tiden hatt fokus på at man skal ha et teknisk grid som gjør bygget mest mulig fleksibelt for fremtidige ombygginger som man vet kommer på sikt, ved for eksempel bytte av leietaker for et lokale. Det at vi har kun lyse arealer og at hele kontorflaten er innenfor dagslyskravene tilfører også lokalene en unik fleksibilitet, sier Lund.

I tillegg har Skanska vektlagt tilgjengelighet til bygget. Parallell ligger tett inntil sykkelveier og kollektivtknutepunktet Økern, og har innendørs sykkelparkeringer og garderobeanlegg for ivrige syklister og joggere. Bygget er tilrettelagt for syns- og bevegelseshemmede. Ved å sertifisere bygget, sikrer man at disse kvalitetene kommer på plass.

Kompetanse og forankring har vært suksesskriterier
Bred kompetanse i konsernet og støtte fra ledelsen på å prøve noe nytt har vært suksesskriterier. Skanska Teknikk sin kunnskap om BREEAM, nysgjerrighet og ønske om å løse nye utfordringer har gjort at WELL ble lettere å innføre.

Prosjektleder Lund løfter frem menneskene i prosjektet som nøkkelen til suksess, og forteller at de er stolte over kulturen under byggeperioden.

— Vi har hatt stort fokus på trivsel og helsen til alle på hele plassen. Fra underentreprenører, konsulenter, Skanska Norge og oss som byggherre, forteller prosjektlederen.

Om prosjektet