Nedre Langgate 19

Det gamle næringsbygget i Nedre Langgate 19 i Tønsberg ble bygget i 1960, og siden den tid har det huset en rekke kjente selskaper. Nå er bygget revet og erstattet med et nybygg som har blitt sertifisert BREEAM-NOR Excellent. 

Det er Betonmast Buskerud-Vestfold som har oppført dette nye bygget for Bjarøy Eiendom. Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise, men med godt samspill også med KB Arkitekter og byggets leietakere. Tomteareal er på 1100 kvm, mens selve bygningsarealet er på 3900 kvm.

På historisk grunn

Eiendommen ligger nær Tønsberg Brygge og Tønsberg Torv. I gamle dager lå dette området rundt Nedre Langgate 19 under vann, rett utenfor sjøkanten i det sør-østre hjørnet av middelalderbyen Tønsberg. Det karakteristiske på denne tiden var å legge bolig/våning mot og langs Nedre Langgate, mens lagerbygg ble plassert tverrvendt mot sjøkanten. På denne måten kunne fraktebåter seile inn i poller mellom bygningene. 

Et nytt kontor- og næringsbygg med bærekraftige løsninger

Det er lagt ned arbeid i å tilpasse bygget til eksisterende bebyggelse, samtidig som man oppnår et hensiktsmessig og moderne bygg. Ambisjonsnivået for dette nye kontor- og næringsbygget var høyt med tanke på bærekraftige løsninger. Her brukes det fjernvarme til oppvarming og varmtvann, bygget har en energieffektiv løsning der eksponert betong kjøles naturlig ned om natten og bidrar til nedkjøling av bygget på dagtid. Takene er grønne med sedumgress og fasaden er kledd med teglstein av høy kvalitet for å sikre lang varighet.  

De ytre himlingene har pigmenterte trespiler som gir bygningen et lunt uttrykk samtidig som de gir god akustisk dempning. Et viktig og effektivt virkemiddel for å redusere klimagassutslippet er å redusere avfallsmengde. Tønsberg kommune har et prosjekt hvor man ser på muligheter for avfallssug i sentrum. Det legges opp til sortering av matavfall, papir og restavfall i selve avfallssuget, samt at glass og metall leveres i egne etablerte miljøpunkter. Avfallssuget på̊ bryggeområdet vil ha noe begrenset sortering da dette vil erstatte vanlige søppelkasser i det offentlige rommet. Det er også tenkt gjenbruk, og prosjektet har solgt og gitt bort materiell fra bygget som ble revet.

Med visjonen “Bærekraft i Eiendom”

Bjarøy Eiendoms visjon er å skape Bærekraft i Eiendom. Meningen med dette er å bidra i det grønne skiftet, enten ved å bedre energiklasse på eksisterende bygg eller å miljøsertifisere nybygg eller bygg som rehabiliteres. Vel så viktig som sertifiseringen er å sørge for at eiendomsmassen er velfungerende når prosjektene er over på drift. I realiteten er dette å bevise teoretisk sertifisering. Bjarøy Eiendom vil i Nedre Langgate 19 kvartalsvis bærekraftsrapportere til byggets leietakere etter erfaringstall som energiforbruk, vann- og avfallsforbruk samt sorteringsgrad på avfall. Summen av disse tallene gir Co2 fotavtrykk som viktig data til stadig forbedringer i en samhandling mellom utleier og leietakere.

Kilder:
– Tønsberg kommune
– Vental.no
– Betonmast.no
– Bjarøy Eiendom

Foto:
– Bjarøy Eiendom

Om prosjektet