Kjøpmannsgata Ung Kunst

Kunstsenteret i Kjøpmannsgata 36-38 er på cirka 3.300 m2. Det rommer utstillingslokaler, kunstverksteder, magasiner, scene, serveringslokaler, egne kontorer og utleiekontorer samt en skulpturpark på taket. Bygget er sertifisert BREEAM-NOR Very Good.

Midt i Trondheims sentrum er denne spennende møteplassen blitt virkelighet, med et nybygg som er så å si sømløst bygget sammen med et gammelt og verneverdig trehus. Dette prosjektet viser at det er mulig å ta vare på det gamle og kombinere dette med noe nytt og moderne.

En krevende byggeprosess

Det var eiendommen som bestemte hvordan utformingen av dette huset burde bli, siden den la rammer man ikke kom utenom, som for eksempel tomtegrenser og reguleringsbestemmelser. Et annet forhold som spiller inn i byggeprosesser i Trondheim er at det kan være viktige fortidsminner i grunnen og dette måtte også undersøkes før byggingen av K.U.K. I tillegg er rehabilitering av et eldre bygg krevende. Her dukket det opp en del byggetekniske utfordringer, og det viste seg at både huset selv og det man fant av innhold var av stor interesse for Riksantikvaren. Dermed tok det både mer tid og kostet mer penger enn opprinnelig estimert å ta hånd om dette. Selve beliggenheten ga også utfordringer siden det ble krevende både med tanke på tilkomsten i byggeperioden og å finne plass til rigg. Samtidig var det veldig spennende å jobbe med et gammelt hus og finne løsninger som gjorde at det kunne sertifiseres i henhold til de kravene BREEAM-NOR stiller. BREEAM-NOR sertifiseringen har ledet prosjektet gjennom en strukturert prosess som har bidratt til gjennomtenkte og fungerende løsninger for hele bygget. Denne sertifiseringsprosessen har sørget for at prosjektet har hatt fokus på kvaliteter som er viktige for brukeren i form av lyd, lys og luft, samt energieffektive og smarte tekniske løsninger for en enklere drift av bygget. 

En spennende kombinasjon av nytt og gammelt

På eiendommen var det flere eldre bygg og av disse ble det ene revet, mens det andre, med beliggenhet mot Kjøpmannsgata, er totalrehabilitert. Dette er bygget sammen med et nytt hus i seks etasjer på cirka 2 300 kvm. Her er det utstillingslokaler, kunstverksteder, scene, serveringslokaler, egne kontorer og utleiekontorer, i tillegg til en skulpturpark på taket. Huset skal driftes med egne midler, blant annet gjennom salg av kunst, utleie av lokaler og andre aktiviteter. Rehabiliteringen av det gamle huset ble krevende siden det hadde vært bygd om i flere omganger og var i svært dårlig stand. Veggene var stort sett saget i stykker både utvendig og innvendig, mens vindus- og døråpninger hadde vært flyttet flere ganger. Her var det nødvendig med forsterkninger i tillegg til at fasaden mot Kjøpmannsgata også fikk spesiell behandling. Her ble det benyttet en fremgangsmåte fra tidlig 1900-tall fra en byggesak datert 1909. En gammel hvelvkjeller fra 1700-tallet har blitt pusset opp, og resultert i et særpreget utstillingslokale. Nybygget har mange kompliserte tekniske løsninger. Nybygget som er satt opp fullfører et kvartal på hjørnet av Kjøpmannsgata og Krambuveita, to historiske gater i Trondheim. Den nye bygningen er utformet med store vindusfelt for å åpne seg mot hjørnet og byen utenfor. Utstillinger skal kunne oppleves både fra innsiden og utsiden og dermed invitere forbipasserende inn i kunstsenteret og fungere som en annonsering av kunstsenteret ut mot byen.

BREEAM-NOR Very Good

Bygget er oppvarmet med fjernvarme, ytterveggene er isolert bindingsverk med teglforblending, og den gamle delen har spesialskåret trepanel. Bakgården mellom den nye og gamle delen var også krevende, da det opprinnelig var ønske fra Byantikvaren om at den skulle være åpen. Her kom man frem til en løsning med et glasstak som ligger over et av galleriene. Alle disse grepene gjør at bygget i tillegg til BREEAM-NOR sertifisering også tilfredsstiller “Gode arkitektoniske løsninger”. K.U.K er et viktig tilskudd til Trondheims historiske sentrum, det er et samlingssted for unge kunstnere som sørger for å skape liv i byen. Tanken bak prosjektet var å binde byen enda sterkere sammen ved å bidra til gjenskaping av et kvartal, samt å styrke et byrom som over lang tid ikke hadde fungert som det gode byrommet kunne være. Prosjektet bevarer og styrker midtbyens historiske kvaliteter ved at man har satt i stand en historisk viktig bygård og lagt til rette for bevaring gjennom ny bruk. Disse forholdene har resultert i sertifiseringen BREEAM-NOR Very Good.

Kilde:

– K.U.K
– Bygg.no
– Veidekke

Foto:
– Hus arkitekter

 

Om prosjektet