Gullfaks

 

Om bygget

JF27 (Gullfaks) er et kontorbygg med to atrium som gir meget gode lysforhold til alle byggets nødvendige arealer. Eksteriør og interiør er utformet og justert på måter som støtter leietakerens visjon, arbeidsmetoder og forretningsmodell. Det skal være et levende bygg – et sted hvor folk møtes for å bringe aktivitet og kreativitet til live.

Byggets fleksible løsninger gjør det mulig å velge mellom åpen planløsning, cellekontor eller en kombinasjon, og det er enkelt å gjøre fremtidige endringer.

150-600 m2 i 1.etg er regulert til utadrettet virksomhet.

Bærekraftige tiltak

 • Atriebygg med lite ytterfasade i forhold til BRA, sørvendt fasade delvis skjermet av bygg, nordvendt fasade fri, friareal mot sør.
 • Energieffektiv bygningskropp, fokus på materialer og leverandører med høy miljøkvalitet.
 • Tilrettelagt for elbiler og sykler, LCA og LCC som grunnlag for designvalg
 • GlassfasaderMeget god U-verdi (energiegenskaper)
 • Solskjerming for alle fasader med solpåkjenning
 • Betongelementer
 • Tette bygningskonstruksjoner med liten luftlekkasje
 • Tette skjøter/detaljer med liten kuldebrofaktor
 • Mulighet for magasinering av termisk energi i konstruksjonene
 • Gode egenskaper ifm lyd og brann

Energi

 • Bygget varmes opp med vannbåren varme fra forbrenningsanlleget på Forus.
 • Fjernkjøling fra Gandsfjorden.
 • Energieffektivt balansert ventilasjonsanlegg som sikrer godt innemiljø, stor kjølekapasitet, lavt energiforbruk og meget god fleksibilitet
 • Sprinkling av hele bygningsmassen for å unngå/redusere skader i forbindelse med branntillløp
 • Belysningsutstyr i bygget er valgt for å fremme lavt energiforbruk. Styring av belysningen i soner vil også bidra til å redusere det totale energiforbruket

Grønn strategi

 • Sykkelparkering: BREEAM krav 49 – reelt bygd 250 øremerket dette bygget
 • Dusjer: BREEAM krav 5 – reelt bygget 13
 • El-bil parkering: BREEAM krav 5 plasser – reelt opprettet 10 plasser
 • Medlem i bildelingsordning i området
 • Hele tiden oppdatert ruteinformasjon for buss og tog
 • Byggherre har deltatt aktivt i omlegging av busstrase som skal komme nærmere hovedinngang på bygget

BREEAM-NOR Revisjon

 • Ledelse 17 av 18 poeng (kun Mønstergyldig nivå på Man 3 som ikke er tatt)
 • Transport 8 av 10 poeng (inkludert 1 poeng på mønstergyldig nivå)
 • Avfall 6 av 8 poeng (inkludert 1 poeng på mønstergyldig nivå på Wst 1)

Fremtidige planer og nyttige erfaringer

 • BREEAM hjalp oss til å trekke inn momenter tidlig nokBredde på sykkelstier
 • Energieffektivt bygg – kontra dagslys
 • Energieffektiv belysning
 • Nyttig erfaring å ta med driftspersonale i prosjektering – for å prosjektere bort «driftsfeller»
 • Svært vellykket Rent Tørt Bygg arbeid – total orden og ryddighet som bidrog til blant annet en kontrollert fremdrift.
 • Svært vellykket fokus på valg av materialer som bidrog til giftfrie, robuste og innemiljøvennlige produkter.

BREEAM-prosessen

BREEAM var på dette prosjektet et TEAM-arbeid – inkludert de prosjekterende, byggherre og alle involverte fra Kruse Smith. Tydelig prosjektleder fra Kruse Smith – og byggherre på at BREEAM skulle tas på alvor.

Svært dyktige byggeledere fra flere fag (Kruse Smith, Caverion, Moelven) gjorde at BREEAM også ble en suksess i byggeperioden – da spesielt med hensyn til Rent Tørt bygg, fokus på valg av rett materiale og rett kvalitet.

Om prosjektet
Prosjektteam