Vår hovedkommentar til rapporten er at man kan oppnå vel så effektive utslippskutt ved å ta utgangspunkt i og påvirke premissgiverne for utslipp, i stedet for de som produserer utslipp.

Markedskreftene vil da fremtvinge en omlegging i sektorene med de største utslippene. Et slikt fokus vil trolig være mer kostnadseffektivt for staten.