Endringer i tekniske forskrifter til PBL (TEK) og forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK) TEK07

Grønn Byggallianse deltok i høring om endringer i tekniske forskrifter til PBL (TEK) og forskrift om saksbehandling og kontroll (SAK) TEK07 september 2006.