Laster Arrangementer

Verktøy for klimagassrapportering – bygg og eiendom

TEK17, EUs taksonomi, GHG-protokollen, CSRD, ESRS – krav til klimagassberegninger for byggeprosjekter dukker opp stadig flere steder. Trenger du hjelp til å få oversikt over hvilke krav som gjelder ditt prosjekt og din virksomhet, og hvordan du skal velge riktig beregningsverktøy? Dette minikurset gir deg innsikt i det viktigste du må kunne, og hvordan du skal velge riktig verktøy for beregning og rapportering

Dette kurset har som mål å gi deg:

 • overordnet forståelse for hvordan man bruker klimagassberegninger som et styringsverktøy for prosjekt og portefølje
 • oversikt over sammenheng og skillelinjer mellom klimagassberegninger i byggeprosjekter og på virksomhets- og porteføljenivå. Det omfatter både forståelse for viktigste krav og rammeverk (TEK17, NS3720, EUs taksonomi, GHG-protokollen, CSRD) og kjennskap til hvilket datagrunnlag som ligger til grunn for beregningene.
 • forståelse for hvilke hensyn du bør legge vekt på ved valg av verktøy/løsning
 • Dato & tid
  Online
  10. september 09:00 – 10:30

  Priser

  2100,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
  3000,- for ikke-medlemmer

  Påmeldingen er bindende. Avbestilling kan skje vederlagsfritt innen 1 uke før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger en sykemelding.

  Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

  Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

  Dersom arrangementet er fullt, kan du kontakte post@byggalliansen.no og be om å bli satt på venteliste.

  Steder
  Online – . Online