Laster Arrangementer

Materialforum: Hvilke krav stilles til miljøgifter og emisjoner fra materialer fremover?

Meld deg på i skjema til høyre på denne siden.

Om materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien.

Materialforum arrangeres av Grønn Byggallianse og Byggevareindustrien og er for medlemmer i disse organisasjonene.

Vi inviterer medlemmer i Grønn Byggallianse og Byggevareindustrien til digitalt Materialforum.

Temaer vi vil omhandle er

 • Taksonomiens krav til miljøgifter og emisjoner
 • Hvordan kommende krav til emisjoner og miljøgifter vil ivaretas i ny BREEAM-NOR versjon 3.0
 • Hvordan byggevareindustrien skal ivareta kommende krav
 • Detaljert program kommer.

  Mer info: Linn Palm

  Dato & tid

  Online
  9. desember 09:00 – 11:30

  Steder
  Online – . Zoom