Laster Arrangementer

Materialforum- Hva er fremtidens materialer?

Til neste materialeforum inviterer vi forskere til å snakke om fremtidens bærekraftige byggematerialer. Sammen skal vi se på trenden i dag og forsøke å spå hva vil vi se mer av i fremtiden. Vi ser frem til en god diskusjon og kunnskapsdeling.

For å nå klimamålene må vi utvikle materialer og løsninger som reduserer energibruken i bygninger. Like viktig er det å redusere klimagassutslipp og energibruk gjennom hele byggets levetid, fra råvareuttak, materialproduksjon, foredling, byggefase, bruksfase og ikke minst riving og gjenbruk. Det er flere måter å gjøre byggematerialene mer bærekraftige på og dette ser vi nærmere på i neste materialforum.

Om materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien.

Materialforum arrangeres av Grønn Byggallianse og Byggevareindustrien og er for medlemmer i disse organisasjonene.
Meld deg på til høyre på denne nettsiden.

Mer info: Marta Eggertsen

Dato & tid

Zoom
9. juni 08:30 – 11:30

Steder
Zoom – . Zoom

Andre kurs