Laster Arrangementer

FULLT: Materialforum: Hvordan kan vi minimere materialkostnader og velge materialer med lave utslipp og høy kvalitet? - Fullført.

SSBs statistikk viser at nybygg generer betydelig mer tonn avfall enn rehabilitering. Hvordan kan vi prosjektere for mindre avfall i nybygg slik at vi kan oppnå lave materialkostnader uten å gå på akkord med byggekvaliteten? Kom og bli inspirert til å prosjektere bygg med mindre avfall!

Program:

Velkommen v/Marta Eggertsen, Grønn Byggallianse

Hvordan arbeider arkitekter med modulærbygg for å redusere kostnader og materialbruk? v/ Lavinia Andreea Marcu, Nordic Office of Architecture
Nordic Office of Architecture er en av Norges ledende arkitekturbedrifter med kontorer i Oslo, København og Reykjavik. Nordic har studert hvordan prefabrikkerte sandwichelementer kan bidra til å minimere kostnader og kutte utslipp. Du kan lese mer her.

Oppfølging av ytre miljø- og klimastyring i Fornebubanen. v/Ann Jeanett Manstad-Hulaas, COWI
Anne Jeanett vil snakke om hvordan YM prosessen har vært på prosjekt Fornebubanen, med fokus på bruk av sjekklister og det å minimere materialmengde i prosjekteringsfasen. Anne Jeanette er senior miljørådgiver i COWI AS innen CEEQUAL og koordinering av ytre miljø i store anleggsprosjekt. Du kan lese mer her.

Construction Site Zero Waste (ConZerW)-prosjektet v/Selamawit Mamo Fufa, SINTEF
Selamawit er seniorforsker hos SINTEF og har erfaring med livsløpsanalyser av materialer og miljøriktig riving og gjenbruk av materialer. Selamawit skal fortelle om ConZerW (Construction Site Zero Waste) prosjektet. Du kan lese mer her.

9.40 – 09.50 Pause

Ressurseffektiv verdikjede – et samarbeidsprosjekt mellom Norgips og JM Norge. v/ Cecilie Nordtvedt, JM og Trond Even Fagerli, Norgips
Trond Even Fagerli, som er teknisk sjef i Norgips og Cecilie Nødtvedt, som er leder for bærekraft i JM Norge skal fortelle om deres samarbeidsprosjekt som har til hensikt å utvikle en metodikk for å eliminere gipsavfall i verdikjeden. Du kan lese mer her.

Minimering av treavfall gjennom tidligfase v/ Odd Anders Amdahl, Ø.M.Fjeld
Odd Anders er leder av HMS, Miljø og kompetanse hos Ø.M.Fjeld og skal fortelle om deres samarbeidsprosjekt som har til hensikt å minimere treavfall i bygget allerede i konsept- og prosjekteringsfasen. Du kan lese mer her.

Gullhaug Torg 5: Hvordan kan en glassfasade redusere ressursbruken, bygges uten utenpåliggende solavskjerming, og levere energiklasse A? v/Kjetil Hafredal, Betonmast
Prosjekteringsleder i Betonmast Oslo, Kjetil Hafredal forteller om prosjekt Gullhaug Torg 5. Bygget har tatt i bruk en innovativ glassfasade som kombinerer det man trodde var umulig: Minke antall lag med glass (mindre ressursbruk), kutte ut utenpåliggende solavskjerming (bedret dagslys og utsyn) og allikevel oppnå energiklasse A. Glasset har doblet levetid enn normalt glass. Prosjektet oppnår også svært lave avfallsmengder i kg/m2. Du kan lese mer her.

Avslutning Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens forening

Om materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien.

Materialforum arrangeres av Grønn Byggallianse og Byggevareindustrien og er for medlemmer i disse organisasjonene.

Mer info: Marta Eggertsen

Dato & tid

Online
13. oktober 08:30 – 11:00

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Online – . Online

Andre kurs