Laster Arrangementer

ITB Brukerforum Oslo - Fullført.

Målgruppe: Medlemmer av Grønn Byggallianse og/eller Integra.
Sted og tid: House of Oslo, Ruseløkkveien 34. Kl. 08:00-11:00.
Mer informasjon og påmelding hos Integra

Integra og Grønn Byggallianse inviterer til ITB Brukerforum Oslo hos VIA i Vika.

Program:

Kl. 0800 – 0830 Mingling og frokost

Kl. 0830-0835 Grønn Byggallianse og Integra ønsker velkommen ved Dag Jonny Martinsen og Roar Smelhus

Kl. 0835-0850 VIA Vika ved Nina Westby Ranum forteller litt om prosjektet på vegne av gårdeierne Storebrand Eiendom og Aspelin Ramm

Kl. 0850- 0915 Automatikkansvarlig HRP, Kjell Kristoffersen, forteller om prosjektet med noen spesielle tekniske løsninger;
Åpne borehull
Co2 varmepumper
Trykkholdeventiler fra Belimo på varme-og kjølekurser oppover i sjaktene. Utfordringer har vært IP struktur og dialog med Nettverksleverandør, samt ulike LAN nettverk og porter som skal åpnes

Kl. 0915-0930 Thomas Nohre, Siemens deler noen betraktninger rundt funksjonsbeskrivelser for automasjon i dag og fremover

Kl. 0930-0945 Pause og mingling

Kl. 0945-1000 Vi tar en felles diskusjon rundt funksjonsbeskrivelser fasilitert av Integra ved Roar Smelhus

Kl. 1000-1030 Prosjektets ITB ansvarlig fra Itech, Øyvind Sofienlund, forteller oss om hvordan ITB rollen er håndtert i prosjektet, samt hvordan teknikken av automatikk er innlemmet. Spesielt fokus på energibruk og energidata. Muligheter og utfordringer, læring til neste gang?

Befaring kl. 1030-1100

Kl. 1100 samling slutt

Påmelding hos Integra

Dato & tid

VIA Vika, Oslo
18. april 08:00 – 11:00

Steder
VIA Vika, Oslo – .

Andre kurs