Laster Arrangementer

Grønn Eiendomsdrift: Miljøledelse og miljøoppfølgingssystem online - Fullført.

Velkommen til heldagskurs om miljøledelse og miljøoppfølgingssystem online!

Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan du skal lykkes med innføring og drift av miljøledelse og hvilke krav dette stiller til alle ledd i driftsorganisasjonen, og hvordan du kan innføre og drifte et miljøoppfølgingssystem, som er miljøledelsens viktigste verktøy.

Du lærer om:

Del 1: Miljøledelse (kort innføring)

 • Hva er miljøledelse og hva kreves av organisasjonen.
 • Viktige faktorer for å lykkes og den enkelte sin rolle i dette systemet.
 • Gjennomgang av aktivitetene som er en naturlig del av miljøledelse.

Del 2: Miljøoppfølgingssystem (hoveddel)

 • Definisjoner og hvilke krav dette stiller til din organisasjon. Hva er status i din organisasjon.
 • Gjennomgang av oppgaver og rutiner som må på plass på det enkelte nivå i organisasjonen.
 • Målerbestykning og innhenting av data fra tredjepart.
 • Opplæring i miljø/energioppfølgingssystem for bygg i drift. Daglige/ukentlige/månedlige rutiner.
 • Hvilke rapporter skal benyttes til hva?
 • Praktiske oppgaver og diskusjon av løsning gjennom hele kurset.

Forberedelse til kurset:

 • Vi anbefaler å gjennomfører e-læringskursene om miljøledelse og miljøoppfølgingssystem.
 • Orientere deg om hvilket system dere bruker i dag.

Opplæringspakken Grønn Eiendomsdrift:

Dette kurset er en del av opplæringspakken Grønn Eiendomsdrift som består av e-læringskurs og heldagskurs.

Kurset gjennomføres digitalt ved hjelp av Zoom. Vi sender link for deltagelse og informasjon om den digitale løsningen noen dager før kurset.

Spørsmål? Kontakt oss på gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no.

Dato & tid

Zoom
26. mai 08:30 – 15:00

Priser

2900,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
4200,- for ikke-medlemmer

Påmeldingen er bindende. Avbestilling kan skje vederlagsfritt innen 1 uke før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger en sykemelding.

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Zoom – . Zoom