Laster Arrangementer

Frokostmøte med FutureBuilt: Sosial bærekraft - Fullført.

Et godt naboskap, den mangfoldige byen, de pulserende møteplassene, den kontemplative parken, sunn mat, god helse og rimelige boliger – det er drømmen om sosial bærekraft. Sosial bærekraft, som sammen med økologi og økonomi, danner bærekraftig utvikling og er et yndet begrep i taler og programmer. Hvordan står det til med sosial bærekraft når naboskap fornyes og nye områder planlegges?

Forbildeprosjekter i FutureBuilt skal være gode på bymiljø og arkitektur og redusere klimagassutslipp. Kanskje har løsninger for klimavennlige bygg hatt mer fokus i arbeidet fram til nå, men når programmet nå utvides med større vekt på områder og naboskap, blir sosial bærekraft et viktig tema. Hva skal vektlegges i planleggingen, hva skal stilles krav til og hvilke prosesser er nødvendige? Hva gjøres i kommunene på sosial bærekraft, har utbyggere noen ambisjoner og kan forskningen bidra til ny innsikt, metoder og prosesser? Dette skal vi belyse med foredrag og eksempler på et frokostmøte i Drammen, som er en av de fire FutureBuilt-kommunene.

På frokostmøtet skal vi dykke ned i begrepsbruken som brukes når det snakkes om sosial bærekraft, presentere eksempler fra kommuner og utbyggere, få innblikk fra forskning og piloter og diskutere metoder og prosesser.

Drammen er under stor utvikling, og noen innlegg tar for seg Drammen spesielt. Strømsø fortettes, den sentrale sykehustomten blir ledig når sykehuset flyttes og flere andre store områder transformeres. Hvordan få til de gode prosessene i Drammen for å minimere sosiale ulikheter, skape inkludering, lokal tilhørighet, gode møteplasser og aktiviteter, god bokvalitet og helse?

Frokostmøtet arrangeres i samarbeid mellom FutureBuilt, Drammen kommune, Insam og Grønn Byggallianse.

Program

Velkommen
Monica Myrvoll Berg, Ordfører i Drammen

Sosial bærekraft i planlegging
Marit Ekne Ruud, OsloMet/NIBR

Drammen- med innbyggerne i sentrum
Einar Jørstad, Drammen kommune

Bopilot: kommunen som pådriver
Tina Larsen, hos Byarkitekten i Bergen

Nansenløkka- fellesløsning eller fellessløsing?
OBOS Fornebu

Fyrstikkbakken 14: Delemeteren og landets hyggeligste nabolag?
Birk & Co

Hvordan kan bærekraftig byutvikling bli sosialt inkluderende?
Per Gunnar Røe, UiO

03 Assembly Palace
Atdhe Illyrian Belegu, arkitekt og oppvokst på Fjell i Drammen

Boligbygging med sosial bærekraft
Katja Bratseth, Byantropologene

Møteledelse: Pia Bodahl, FutureBuilt

Praktisk informasjon

Dette frokostmøtet gjennomføres som et webinar. Arrangmentet er gratis, men påmelding er nødvendig.

Påmelding for å følge arrangementet via streaming på FutureBuilt sine nettsider.

Workshop
I etterkant av frokostmøtet arrangerer vi en innovasjonsworkshop for spesielt inviterte. Workshopen er del av prosessen med å utvikle FutureBuilt 2.0. Om du ønsker å delta på workshopen, kan du sende en e-post til futurebuilt@futurebuilt.no.

Forsidebilde: Julia Forsberg

Dato & tid

Hjemme hos deg
10. november 8:30 – 10:30

Steder
Hjemme hos deg – . Webinar