Laster Arrangementer

Frokostmøte med FutureBuilt: Smultring Oslo #4 Case Grønlikaia

Hvordan ser byutviklingen og arkitekturen ut når vi legger hele bredden av bærekraftbegrepet til grunn, både sosiale og økologiske, lokale og globale perspektiver? Og: Hvordan kan «smultring-økonomien» bidra inn i konkrete byutviklingsprosjekter? Velkommen til frokostmøte om Doughnut Economics i Grønlikaia (DEiG)

FutureBuilt arrangerer et todelt arrangement som inngår i Oslo Urban Week og du velger om du deltar digitalt eller fysisk, om du deltar bare på frokostmøte eller om du også vil være med å påvirke prosjektet i påfølgende workshop. Se praktisk informasjon for påmelding.

Frokostmøte arrangeres av FutureBuilt i samarbeid med OMA, Hav Eiendom, Rodeo arkitekter, C40 Oslo, Grønn Byggallianse og er en del av OSLO URBAN WEEK.

På Grønlikaia, der det i dag er havnevirksomhet og containere, skal snart «Østkantens fjordby» skapes, en helt ny bydel med tusentalls nye boliger, 3–4000 arbeidsplasser, en kilometer med havnepromenade, badeplasser og friareal. Området ligger tett på sårbar natur, særlig under vann. For å sikre at dette store byutviklingsprosjektet blir til et godt sted for både mennesker og natur, er det nødvendig å tenke både nytt og helhetlig. Målet at folk på Grønlikaia skal leve og trives uten at det går på bekostning av jordens tåleevne.

Når prosjektet står ferdig, vil det vrimle av mennesker i dette området. Grønlikaia skal være et godt sted å bo og arbeide, men skal også være et attraktivt sted å besøke for folk fra andre deler av byen. Og ikke minst – Grønlikaia skal bli et forbilde på bærekraftig og klimavennlig byutvikling.

Med utgangspunkt i Kate Raworths banebrytende økonomiske teori Doughnut Economics og Doughnut Economics Action Labs metode for byportrett har prosjektet nedskalert og tilpasset DEiG. (Doughnut Economy In Grønlikaia), en metode tilpasset Grønlikaias skala.

Metoden er holistisk og går ut på å se kartlegge og se byutvikling gjennom fire linser (eller tilnærminger) og se hvordan disse henger sammen og påvirker hverandre:
1. Lokal sosial bærekraft
2. Global sosial bærekraft
3. Lokal økologisk bærekraft
4. Global økologisk bærekraft

Hav Eiendoms mål med DEiG. er todelt. For det første skal arbeidet bidra til en god og helhetlig bærekraftig byutvikling for østkantens fjordby, og for det andre skal det utvikles en metode som skal kunne tas i bruk av andre aktører og bidra til helhetlig bærekraftig byutvikling også andre steder.
På dette seminaret får du høre om erfaringene med DEiG-prosessen så langt, og du får anledning til å delta på en utvidet workshop for både å lære om prosessen og bidra med dine egne innspill.

Program frokostmøte 8.30-11.00:

Introduksjon ved Stein Stoknes, faglig leder FutureBuilt
Smultring Oslo ved Einar Wilhelmsen, byråd for finans
Facts, fictions and design opportunities – erfaringer fra Amsterdam
Indira van ’t Klooster, Directeur Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam)
Østkantens fjordby ved Kjell Kalland, administrerende direktør Hav eiendom
Grønlikaia – Oslos lengste og grønneste? ved Henning Sunde & Cia Carlsson, arkitekt/partner, Rodeo arkitekter
DEiG – Dougnut Economy In Grønlikaia ved Marie Indrelid Winsvold, bærekraftsjef Hav eiendom
Er det mulig å bygge en sosialt inkluderende ny bydel innenfor jordens tåleevne?
Praktisk erfaring fra tverrfaglig arbeidsgruppe som fokuserer på sosial og økologisk bærekraft både med lokalt og globalt perspektiv på Grønlikaia
Havna i byen ved Åsa Margareta Kihlander Nes, direktør eiendom, Oslo Havn
Spørsmål
11:00-11:45: Pause
11:45-13:30: Workshoop

Grønlikaia er et kandidatprosjekt i FutureBuilt og utvikles av Hav eiendom i samarbeid med Rodeo Arkitekter og dyktige fagmiljøer i Asplan Viak, NIVA, Urban Living Laboratory, Erichsen & Horgen med fler.

Praktisk informasjon

Frokostmøtet og workshop er gratis, men påmelding er nødvendig. Det er mulighet for å delta både fysisk eller digitalt.
Påmelding fra FutureBuilt sine nettsider.

Dato & tid

Hjemme hos deg
9. september 08:30 – 11:00

Forsidebilde: Rodeo Arkitekter AS
Steder
Hjemme hos deg – . Online

Andre kurs