Laster Arrangementer

Digital medlemslunsj: Klimautvalget 2050 - Fullført.

Målgruppe: Medlemmer av Grønn Byggallianse

27. oktober 2023 mottok klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen rapporten fra Klimautvalget 2050, NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050. Grønn Byggallianse skal gi høringssvar til utvalgets rapport, som også vil ha innflytelse på utforming av vår nye strategi for neste treårsperiode, 2025-2028. Meld deg på digital medlemslunsj for å høre hva vi mener er viktige budskap fra utvalget – og hvilke råd vi gir til regjeringens oppfølging.

Du mottar lenke til det digitale møtet noen dager før lunsjen.

Dato & tid

Digitalt
14. februar 11:30 – 12:00

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Dersom arrangementet er fullt, kan du kontakte post@byggalliansen.no og be om å bli satt på venteliste.

Steder
Digitalt – Digitalt – møtelenke kommer. Digitalt

Andre kurs