Laster Arrangementer

BREEAM-NOR AP-kurs

OBS! Kun personer som bor i Trondheim kommune kan delta på dette kurset, i henhold til corona-restriksjonene. Ta kontakt på e-post: sabrina.risem@byggalliansen.no for påmelding.

BREEAM-NOR AP-kurs er et tilbud til bygg- og eiendomskyndige med god kompetanse innen energi og miljøriktig design av nybygg. Krav for deltakelse er at man har gjennomført BREEAM-NOR innføringskurs.
BREEAM-NOR APs rolle er å være rådgiver for design- og utviklingsprosessen i prosjekter med høye miljø- og bærekraftsambisjoner, og å være pådriver for at dette gjøres på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. BREEAM-NOR AP skal støtte og motivere prosjektgruppen, bidra til å sette realistiske mål og gjøre de nødvendige avveininger for at ønsket BREEAM-NOR-sertifikat oppnås etter formell revisjon. Som en anerkjennelse av bidraget en AP kan gjøre i tilknytning til design og prosjektering av BREEAM-NOR-prosjekter, gis inntil 3 poeng (ihht. BREEAM-NOR 2012/2016), så sant AP-en er engasjert i rett tid og på rett måte.

Gjennomføring

I forkant av AP-kurset mottar deltagerne et selvstudium med informasjon om AP-rollen og relevante arbeidsoppgaver. Det anbefales at deltagerne bruker 2-5 timer til selvstudium i forkant av AP-kurset.

Selve AP-kurset består av to dager med undervisning og oppgaveløsning i klasserom, hvor dag to avsluttes med en to timers-eksamen. Deltagerne meldes automatisk opp til eksamen ved påmelding til kurset. Vennligst gi beskjed til Grønn Byggallianse på post@byggalliansen.no dersom du ikke ønsker å delta på eksamen. Krav på forlenget eksamenstid må dokumenteres med erklæring fra relevant instans.

Agenda for kurset

Kurset gjennomgår følgende punkter:
• Oppbygging av BREEAM-NOR-emner
• AP–rollen og optimal tidslinje for BREEAM-NOR-prosjekter
• Pre-analyseverktøyet
• Registrering av prosjekt og poengberegning
• Energiforelesning
• Materialforelesning
• Nytteverdi
• Kostnader og tjenester
• Eksamensinformasjon og oppsummering

AP-godkjenning

Ved bestått eksamen kan man søke om å bli godkjent BREEAM-NOR AP forutsatt at kravet til 3-års erfaringskompetanse er oppfylt (se krav til kompetanse under). Godkjennelsen som AP løper fra år til år og betinger betaling av årlig avgift. Grønn Byggallianse inviterer også til en oppdateringsdag to ganger i året for alle AP’er.

Følgende kompetanse kreves:
• Relevant akademisk og/eller annen faglig kompetanse fra en anerkjent utdanningsinstitusjon (Arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning)
• Minst tre års arbeidserfaring fra prosjekt i byggebransjen
• Gjennomført BREEAM-NOR innføringskurs
• Kjennskap til hvordan energi og miljøkvaliteter påvirker livsløpsegenskaper og kostnadskalkyler.

Dato & tid

Trondheim
10. juni 09:00 – 16:00
11. juni 08:30 – 17:00

Priser

18900,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
27000,- for ikke-medlemmer

Påmeldingen er bindende. Avbestilling kan skje vederlagsfritt innen 1 uke før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger en sykemelding.

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Trondheim – Lysgården, Sluppenveien 19. Møterom A og B i 1. etg.

Andre Kurs