Laster Hendelser

Arendalsuka 2019: Hvordan skape bærekraftige boliger og områder som gir gode liv?

Frokostmøte 13. august: Hvordan skape bærekraftige boliger og områder som gir gode liv?

Vi arrangerer frokostmøte i samarbeid med Norsk Eiendom, Huseiernes Landsforbund og Stærk & Co, tirsdag 13. august kl. 09:00-10:50 i Arendal. Frokost fra 08:30.

TEMA: HVA ER BOKVALITET OG HVORDAN BIDRAR BOLIGEN TIL LIVSKVALITET?

Hvordan kan myndigheter, forbrukere og boligutviklere legge til rette for bedre livskvalitet i morgendagens boområder? Gjeldende politikk og regelverk har i høy grad dreid seg om boligens tekniske kvaliteter. Det er ikke uten videre en nær sammenheng mellom tekniske krav og livskvalitet for de som bor der. Hvordan skaper vi bokvalitet?

Velkommen til debatt!

Program

Kl. 09:00: Velkommen v/ konferansier Hege Schøyen Dillner, leder for samfunnsrelasjoner, medlemmer og internasjonalt arbeid i Grønn Byggallianse
Kl. 09:05: Høyere bokvalitet og livskvalitet med Bygg 21s kvalitetsprinsipper og BREEAM for bolig v/ Katharina Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse
Kl. 09:20: Er det mulig å forene boligkjøpernes forventninger til bo- og livskvalitet med utbyggernes avkastningskrav og kommunenes ambisjoner om vekst og fortetting? v/Morten Andreas Meyer, adm.dir. Huseiernes landsforbund
Kl. 09:35: Hvordan ivareta bærekraftsmålene i reguleringsplaner og sikre felles forståelse av kvalitet mellom kommunen og boligutviklere? v/ Thor Olaf Askjer, adm.dir. Norsk Eiendom
Kl. 09:50: Debatt:

  • Ola Elvestuen, klima- og miljøminister
  • Daniel Siraj, konsernsjef i OBOS
  • Olav Birkenes, administrerende direktør i Birk & co
  • Camilla Moneta, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund
  • Debattleder: Naomi Ichihara Røkkum, fagsjef næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk Eiendom

Hvordan kan vi sammen bidra til at boligkjøper får kvalitet som tar hensyn til deres behov, sammenfaller med bærekraftsmål og som ‘nudger’ både utviklere, myndigheter og kjøper i en mer bærekraftig livsstil? Tør vi, kan vi og vil vi? Det blir satt av 10 min. til spørsmål fra salen.

Kl. 10:40 Oppsummering v/ Thor Olaf Askjer, adm.dir. Norsk Eiendom, Morten Andreas Meyer, adm.dir. Huseiernes landsforbund og Katharina Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse

Kl 10:50 Møteslutt

Andre Kurs