Vi søker endringsagenter

Skaper du endring?

For å løse klima- og miljøutfordringene må vi tenke nytt og samarbeide på nye måter. Nå søker Grønn Byggallianse deg som får til endring!

Har du vært pådriver for en smart bærekraftig løsning? Har du kanskje tatt i bruk arbeidsmetoder, løsninger, verktøy eller materialer som har gjort et bygg mer bærekraftig? Eller har du bidratt til at samarbeid mellom kommune og utvikler har fungert ekstra godt, slik at prosjektet har blitt bedre og mer bærekraftig?

Har du rett og slett fått til endring i praksis?

Ja – da er du nok en endringsagent og vi vil gjerne høre fra deg!

Hvorfor endringsagenter?

Det grønne skiftet kan ikke løses av personer eller bedrifter alene, eller med de samme metodene som vi alltid har benyttet. Grønn Byggallianse satser på de som får til endring, for å dele kraften i beste praksis og akselerere endringsarbeidet.

Vårt mål er å samle mellom 10- 30 personer som har kunnskap om hva og hvordan få til endring innen sitt fagområde i praksis.
Som endringsagent får du tilgang til vårt nye forum for endringsagenter, som vil møtes 3-4 ganger per år. Møtene vil være en kombinasjon av faglig påfyll, erfaringsutveksling, og diskusjon om hvordan endring i praksis må og bør skje.

Grønn Byggallianse får i økende grad forespørsler om kompetanse innen miljø og bærekraft, og evnen til å få til endring kombinert med fagekspertise. Slike ressurser ønsker vi å synliggjøre. Vi ser også et behov for et kompetansenettverk innen de områdene vi jobber med som del av vårt veikart, BREEAM, kurs, faglige råd ved påvirkningsarbeid osv. Endringsagenter vil kunne være ressurs i slik arbeid også.

Hvem er en endringsagent?

En endringsagent:

  • er en som kan vise at de har fått til endring innen sitt fagfelt, i prosjekt, med en metode eller et verktøy
  • er en som ønsker og kan dele sin kunnskap så flere ser verdien av endring til mer bærekraftige løsninger
  • er en som med sin kunnskap og erfaring, og med synlige resultater, vil bli etterspurt av utviklere og prosjekt som «ekspert» innen bærekraftige løsninger, metoder og produkter som vi vet virker

Hva får du?

Hensikten med nettverket er å dele ideer og erfaringer med nye løsninger og prosesser, som kan bidra til mer bærekraftige bygg og områder – raskere.

Ved å bli endringsagent får du møte likesinnede, utvikle kunnskap, bidra til en bærekraftig bygg- og eiendomssektor, samt at du blir eksponert for våre nettverk.

Å være en endringsagent i vårt nettverk vil kunne gi muligheter for oppdrag hos de som ønsker å endre dagens løsninger i sine prosjekter.

Hvordan blir du endringsagent?

I første omgang rekrutterer vi rådgivere og arkitekter, som har jobbet for eller sammen med entreprenører, leverandører, kommuner, og/eller oppdragsgivere og fått til endring i praksis.

For å bli endringsagent, ønsker vi at du forteller oss om:

  • Hva du har gjort som er nyskapende innen bærekraft (må være gjennomført)
  • At du er villig til å dele denne erfaringen med andre
  • En oppdragsgiver som kan bekrefte din rolle i å skape endring

Du kan allerede nå melde din interesse for å være med i forum for endringsagenter, ved å fylle ut skjema under.

Du vil da få invitasjon til første forumsmøte for endringsagenter tidlig i 2020.

Kom også på Åpent møte: Grønn Byggallianse samler de som vil og kan bidra til endring 10. desember 2019!

Jeg vil bli endringsagent

  • Beskriv hvilken endring du har skapt som har bidratt til et mer bærekraftig prosjekt. Maks 150 tegn.
  • Du må kunne oppgi en referanse på forespørsel, som kan bekrefte din rolle i å skape et mer bærekraftig prosjekt.
  • For å bli endringsagent må du samtykke til at vi kan dele navn og epost i liste over endringsagenter og publisere informasjon om endringen du har gjort i eksempeldatabase på byggalliansen.no.

Kontakt oss