Standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler

Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og Enova lanserte 1. september 2016, veileder og standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler. Veilederen kan brukes i valg av ambisjonsnivå og konkretisering av tilhørende funksjonskrav.

Disse vil bidra til at tilfredsstillende kvalitetsnivå og miljøhensyn blir ivaretatt. Tidligere NGBC og representanter for næringsmeglerne har bistått i utarbeidelsen.

I oktober 2017 ble dokumentene revidert og versjon 2.0 ble publisert, og versjon 2.2 kom i november 2018.

Her kan du lese mer, og se alle foredragene fra møtet da versjon 1.0 ble lansert.

Mer om prosjektet bak utarbeidelsen av dokumentene.