Høring om BREEAM-NOR 2021

Her finner du informasjon om og dokumenter til høring om den nye BREEAM-NOR 2021-manualen, som ble avsluttet 2. august 2021.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

Høringen om BREEAM-NOR 2021 åpnet 4. juni 2021 og ble avsluttet 2. august. Informasjon om nye BREEAM-NOR 2021 og prosessene knyttet til lansering av denne kan du lese mer om her.

For å få en god forståelse av kravene i emnene er det svært viktig at du først leser dokumentet Informasjon om høringsutkastet til BREEAM-NOR-manualen 2021. Siden manualen ikke publiseres som komplett manual i høringen vil informasjonen her bidra til en utvidet forståelse av emnenes oppbygging og formulering.

Klikk på hver kategori for å finne tilhørende dokumenter.

Har du spørsmål om høringen? Ta kontakt med sertifisering@byggalliansen.no.

 • Man 01 Konseptutvikling og prosjektoptimalisering
 • Man 02 Livssykluskostnader
 • Man 03 Ansvarlig byggepraksis
 • Man 03 Sjekkliste A1
 • Man 04 Idriftsetting og overlevering
 • Man 05 Prøvedrift

Presentasjon fra innspillsmøte 15.06 – Ledelse

 • Hea 01 Visuell komfort
 • Hea 02 Inneluftkvalitet
 • Hea 03 Termisk miljø
 • Hea 05 Lydforhold
 • Hea 06 Trygge og sunne omgivelser
 • Hea 08 Privatområde

Presentasjon fra innspillsmøte 16.06 – Helse og innemiljø

Se hele innspillsmøtet her:

 • Ene 01 Bygningens energiytelse
 • Ene 02 Energimåling
 • Ene 03 Utebelysning
 • Ene 05 Energieffektive kjøle- og fryserom
 • Ene 06 Energieffektive transportsystemer
 • Ene 07 Energieffektive laboratoriesystemer
 • Ene 08 Energieffektivt utstyr – høring

Presentasjon fra innspillsmøte – Energi

Se hele presentasjonen her:

 • Tra 01 Transportkartlegging og mobilitetsplan
 • Tra 02 Bærekraftige transporttiltak
 • BREEAM-NOR 2016 Tra 01 Calculator

Presentasjon fra innspillsmøte 17.06 – transport

Se hele innspillsmøtet her:

 • Wat 01 Vannforbruk
 • Wat 02 Vannmåling
 • Wat 03 Detektering og forebygging av vannlekkasjer
 • Wat 04 Vannbesparende utstyr

Presentasjon fra innspillsmøte 18.06 – vann

Se hele innspillsmøtet her:

 • BREEAM 2016 Mat 01 kalkulator 9.0
 • BREEAM-NOR Mat 3 kalkulator – v.1.1
 • Mat 01 Bærekraftige materialvalg LCA og klimagassberegning
 • Mat 02 Bærekraftige materialvalg
 • Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer
 • Mat 05_Robuste og klimatilpasset konstruksjon
 • Mat 06 Materialeffektivitet
 • Mat 07 Endringsdyktighet og ombrukbarhet

Presentasjon fra innspillsmøte 15.06 – materialer 

Se hele innspillsmøte i videoen under:

 • Wst 01 Ressurshåndtering på byggeplass
 • Wst 03a Avfall i driftsfase
 • Wst 03b Avfall i driftsfase
 • Wst 04 Valg av gulvbelegg og himling

Presentasjon fra innspillsmøte 16.06 – avfall

Se hele innspillsmøtet her:

 • LE 01 Valg av tomt
 • LE 02 Økologisk risiko og muligheter
 • LE 03 Håndtering av påvirkning på økologi
 • LE 04 Økologisk endring og forbedring
 • LE 05 Langsiktig forvaltning og opprettholdelse av tomtens økologi
 • LE 06 Klimatilpasning
 • LE 07 Sikkerhet mot flom og stormflo
 • LE 08 Lokal overvannshåndtering
 • Vedlegg X Metode for beregning av endring i biodiversitet
 • LE-kalkulator beregning av endring i biodiversitet v3.3

Presentasjon fra innspillsmøte 15.06 – Arealbruk og økologi

Se opptak fra innspillsmøtet her:

 • Pol 01 Påvirkning fra kuldemedier
 • Pol 02 Lokal luftkvalitet
 • Pol 04 Reduksjon av lysforurensning
 • Pol 05 Støydemping

Presentasjon fra innspillsmøte 16.06 – forurensing