Nye BREEAM-NOR v6.0 for nybygg er på vei

En ny versjon av BREEAM-NOR-manualen lanseres 28. februar 2022. Her finner du informasjon om prosessen, tidsplan og hvordan markedet involveres i utviklingen av BREEAM-NOR v6.0.

BREEAM har fått godt fotfeste i Norge og er landets mest brukte miljøsertifisering for bygg. BREEAM-NOR-manualen er et verktøy for å bygge og dokumentere god kvalitet med fokus på miljø og bærekraft.

Gjeldende BREEAM-NOR-manual ble lansert i 2016 og har siden gjennomgått to mindre revisjoner. Nå utvikler vi en ny versjon for å kunne ta inn endringer i kunnskapsgrunnlaget, lovkrav og markedsutvikling.

Den nye, norske manualen ble underveis kalt BREEAM-NOR 3.0, men har fått endelig navn BREEAM-NOR v6.0 for å passe overns med internasjonale manualer. Nye BREEAM-NOR v6.0 bygger på den kommende, internasjonale BREEAM New Construction-manualen (INT NC). Dette arbeidet pågår hos BRE (eier av BREEAM) nå.

4. juni til 2. august 2021 pågikk høringen om den nye BREEAM-NOR-manualen. Vi går nå gjennom alle innspill fra aktører fra hele verdikjeden i bygg- og eiendomssektoren.

Siden høsten 2020 har vi samarbeidet med dedikerte fagpersoner fra ulike deler av bransjen om å videreutvikle og oppdatere manualens krav, slik at de skal være i tråd med dagens praksis og ambisjoner for bærekraft.

Utkastet til BREEAM-NOR v6.0 ble publisert på vår nettside fredag 4. juni. Vi takker for alle innspill til utkastet.

Om høringsutkastet

Alle emnene i BREEAM-NOR 2021-utkastet ble lagt ut på høring, men  innledningen til manualen og enkelte tilhørende vedlegg er ikke ferdig revidert og er derfor ikke lagt ut for høring.

Det vil komme endringer i hvilke bygningstyper som kan BREEAM-sertifiseres.

Inspirert av BREEAM-UK 2018 har hvert emne fått en beskrivelse av hvilken verdi emnet gir prosjektet og bakgrunn for emnet. Disse er ikke ferdig bearbeidet i høringsutkastet og er derfor ikke lagt ut på høring.

Har du spørsmål om høringen av BREEAM-NOR 2021? Ta kontakt med sertifisering@byggalliansen.no.

  • BREEAM-NOR v6.0 skal gjenspeile gjeldende «beste praksis» i Norge og være en driver for nytenkning i planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft.
  • Nasjonale tilpasninger skal være godt gjennomarbeidet.
  • Utviklingsprosessen skal sikre bred forankring og engasjement.

I takt med utviklingen i samfunnet, vil BREEAM-NOR v6.0 ivareta enda flere aspekter knyttet til ytre miljø, sosiale forhold og økonomi.

Tett samarbeid med BRE og strategisk rådgivningsgruppe

Grønn Byggallianse leder utviklingen, i tett samarbeid med britiske BRE.

Vi samarbeider med en strategisk rådgivningsgruppe (SRG) for å sikre at BREEAM-NOR v6.0 ivaretar markedets behov for bærekraftig totalkvalitet.

SRG er utnevnt av Grønn Byggallianse, og består av entreprenører, prosjektlederorganisasjoner, storutviklere, interesseorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, myndigheter, tekniske eksperter, revisororganisasjoner og BRE. Se medlemmer i SRG her.

Bred involvering av markedet

For å tilpasse BREEAM-NOR v6.0 til det norske markedet, henter vi inn innspill fra virksomhetsledere og fagpersoner som kjenner beste praksis i bransjen.

Vi trenger innspill fra et bredt spekter av ulike disipliner og arbeidet er derfor organisert i ulike temabaserte arbeidsgrupper. Gruppene skal sikre bred faglig diskusjon og konsensus for endringer i manualen. Så langt har over 500 personer medvirket gjennom innspills- og arbeidsmøter.

Rapporten fra innspills- og analysefasen er nå klar:

Vi etablerte i november 2020 referansegrupper for hvert av kapitlene/kategoriene i manualen som gir innspill til både type krav, kravsnivå og dokumentasjon i manualen.

Grønn Byggallianse ønsker bred involvering i arbeidet med ny manual. Derfor har vi invitert næringen til å delta i referansegrupper for de ulike kategoriene i BREEAM-NOR-manualen. Mange har meldt sin interesse og første møte ble avholdt 11. november 2020. Gruppene møttes månedlig frem til april 2021.

Nedenfor kan du se en presentasjon fra det første refeansegruppemøtet.

Nye BREEAM-NOR v6.0 lanseres 28. februar 2022. Det innebærer at registrerte prosjekter under BREEAM-NOR 2016 har fem år på seg til å få gjennomført en revisjon, minimum for et prosjekteringssertifikat.

Alle nye prosjekter må fra 28. februar 2022 registreres på BREEAM-NOR v6.0. Det er kun lisensierte BREEAM-NOR-revisorer som kan registrere et BREEAM-NOR-prosjekt hos Grønn Byggallianse. Kontakt en BREEAM-NOR-revisor for veiledning. 

Prosjekter som er registrert under BREEAM-NOR 2016 kan hvis de ønsker bli overført til BREEAM-NOR v6.0. Hvis alle prosjektdetaljene er de samme, vil det ikke koste noe ekstra å omregistrere. For å omregistrere må revisor for prosjektet sende en forespørsel med prosjektnavn og BREEAM ID til sertifisering@byggalliansen.no. Kontakt Grønn Byggallianse for veiledning. 

Bespoke
Prosjekter kan søke om bespoke-kriteriene etter BREEAM-NOR 2016 manual frem til lansering av ny manual. Så lenge det foreligger signert avtale/bestilling på dette før lanseringen av den nye manualen kan prosjektet bruke BREEAM-NOR 2016.

Etter lanseringen kan det søkes om bespoke-kriteriene etter BREEAM-NOR 2016 i enkelte tilfeller iht. SD601 BREEAM-NOR Operations Manual § 8.3. Les mer ved å trykke på denne linken.

Oppdatert 3. august 2021.