BREEAM-NOR 2021 for nybygg er på vei

En ny versjon av BREEAM-NOR-manualen er på vei, med mål om å være ferdig innen 2021. Her finner du informasjon om prosessen, tidsplan og hvordan markedet involveres.

BREEAM har fått godt fotfeste i Norge og er landets mest brukte miljøsertifisering for bygg. BREEAM-NOR-manualen er et verktøy for å bygge og dokumentere god kvalitet med fokus på miljø og bærekraft.

Gjeldende BREEAM-NOR-manual ble lansert i 2016 og har siden gjennomgått to mindre revisjoner. Nå utvikler vi en ny versjon for å kunne ta inn endringer i kunnskapsgrunnlaget, lovkrav og markedsutvikling.

Den nye manualen bygger på den kommende, internasjonale BREEAM New Construction-manualen (INT NC). Dette arbeidet pågår hos BRE (eier av BREEAM) nå.

Målene for nye BREEAM-NOR

  • BREEAM-NOR 2021 skal gjenspeile gjeldende «beste praksis» i Norge og være en driver for nytenkning i planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft.
  • Nasjonale tilpasninger skal være godt gjennomarbeidet.
  • Utviklingsprosessen skal sikre bred forankring og engasjement.

I takt med utviklingen i samfunnet, vil neste versjon ivareta enda flere aspekter knyttet til ytre miljø, sosiale forhold og økonomi.

Slik jobber vi

Tett samarbeid med BRE og strategisk rådgivningsgruppe

Grønn Byggallianse leder utviklingen, i tett samarbeid med BRE.

Vi samarbeider med en strategisk rådgivningsgruppe (SRG) for å sikre at manualen ivaretar markedets behov for bærekraftig totalkvalitet.

SRG er utnevnt av Grønn Byggallianse, og består av entreprenører, prosjektlederorganisasjoner, storutviklere, interesseorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, myndigheter, tekniske eksperter, revisororganisasjoner og BRE. Se medlemmer i SRG her.

Bred involvering av markedet

For å tilpasse BREEAM-NOR til det norske markedet, henter vi inn innspill fra virksomhetsledere og fagpersoner som kjenner beste praksis i bransjen.

Vi trenger innspill fra et bredt spekter av ulike disipliner og arbeidet er derfor organisert i ulike temabaserte arbeidsgrupper. Gruppene skal sikre bred faglig diskusjon og konsensus for endringer i manualen. Så langt har over 500 personer gitt medvirket gjennom innspills- og arbeidsmøter.

Rapporten fra innspills- og analysefasen er nå klar:

Vi etablerte i november 2020 referansegrupper for hvert av kapitlene/kategoriene i manualen som vil komme med innspill til både type krav, kravsnivå og dokumentasjon i manualen.

Hvis du også ønsker å bidra til å forme den neste BREEAM-NOR-manualen kan du melde interesse til sertifisering@byggalliansen.no.

Referansegruppene for BREEAM-NOR 2021

Grønn Byggallianse ønsker bred involvering i arbeidet med ny manual. Derfor har vi invitert næringen til å delta i referansegrupper for de ulike kategoriene i BREEAM-NOR-manualen. Mange har meldt sin interesse og første møte ble avholdt 11. november. Gruppene skal møtes månedlig frem til april. Da skal etter planen et utkast til manual sendes på høring. Nedenfor kan du se en presentasjon fra det første refeansegruppemøtet.

Oppdatert 4. desember 2020.