Kunstnerisk utsmykking av BREEAM-NOR-bygg

Et BREEAM-sertifikat henger høyt og er noe mange byggeiere er stolte av og opptatt av å synliggjøre for omverdenen. Med en BREEAM-NOR-plakett kan man vise omverdenen hva man har oppnådd på en elegant og synlig måte.

Grønn Byggallianse arbeider med å utvikle en ny plakett for dette formålet. Informasjon kommer.