Kunstnerisk utsmykking av BREEAM-NOR-bygg

Et BREEAM-sertifikat henger høyt og er noe mange byggeiere er stolte av og opptatt av å synliggjøre for omverdenen. Med en BREEAM-NOR-plakett kan man vise omverdenen hva man har oppnådd på en elegant og synlig måte.

Grønn Byggallianse arbeider med å utvikle en ny plakett for dette formålet. Plaketten vil være ferdig i løpet av våren 2020 og vil da kunne bestilles som del av sertifiseringsprosessen.

Om du ønsker å få vite mer om når plakettene er ferdig og hva den vil koste etc., kan du sende en epost til viel.sorensen@byggalliansen.no så vil hun ta kontakt når plaketten er lansert.