Oppdatering av AP- og revisorgodkjenning

For å opprettholde godkjenningen som BREEAM-NOR AP må man betale en årlig lisensavgift. I tillegg må man sørge for å holde seg oppdatert på BREEAM-NOR ved å delta på et oppdateringskurs som arrangeres halvårlig. Dato for oppdateringskurset varsles god til i forveien.

Lisensavgiften er på kr 3.300,- for medlemmer av Grønn Byggallianse og 5.500,- for andre.

Avgiften inkluderer:

 • AP-godkjenning  (gir poeng under BREEAM-NOR Man 14)
 • Oppføring på liste over godkjente APer
 • Tilgang til deltagelse på årlig oppdateringskurs
 • Eksklusiv informasjon som sendes spesifikt til BREEAM-NOR APer og revisorer.

For bedrifter som har mer enn 8 APer tilbyr vi flåtelisens. For mer informasjon om denne løsningen, kontakt post@byggalliansen.no.

APer som har deltatt på AP-kurs innværende år, trenger ikke å betale lisensavgift.

Hva hvis du har vært ute av listen over godkjente APer og ønsker å komme tilbake?

Følgende gjelder for APer som tidligere har bestått BREEAM-NOR AP-eksamen, men som ikke har vært godkjent AP siste år:

Etter 1 år utenfor listen over godkjente APer, må du:

 • Betale lisens for inneværende år OG det året man ikke har vært listet som godkjent AP

Etter 2 år :

 • Betale lisens for inneværende år
 • Bestå eksamen på nytt

Etter 3 år eller mer :

 • Ta AP-kurs og eksamen på nytt

Er du både revisor og AP?

For APer som også er godkjente BREEAM-NOR revisorer er det tilstrekkelig med deltagelse på obligatorisk revisoroppdatering for å opprettholde godkjenningen som AP.

 

Revisoroppdatering/ opprettholdelse av godkjenning

Betaling av lisensavgift og deltagelse på en årlig revisoroppdatering er obligatorisk for BREEAM-NOR revisorer som ønsker å opprettholde sin godkjenning. Lisensavgiften koster kr 3.700,- for medlemmer av Grønn Byggallianse og 5.700,- for andre. Dato for revisoroppdatering varsles god til i forveien.

Avgiften inkluderer:

 • Godkjenning som BREEAM-NOR revisor med mulighet til å revidere BREEAM-NOR prosjekter
 • Oppføring på liste over godkjente revisorer
 • Deltagelse på årlig oppdateringskurs og tilhørende til kursmateriell
 • Eksklusiv informasjon som sendes spesifikt til BREEAM-NOR revisorer
 • Tilgang til Revisors ekstranett

Har du spørsmål til ordningene, kontakt oss på post@byggalliansen.no.