Prosessveileder BREEAM

Hvordan sikrer man at et byggeprosjekt med miljøambisjoner faktisk har dokumenterbare miljøkvaliteter når det står ferdig?

For å få et godt og bærekraftig bygg er det viktig med riktig bestilling, prosjektstyring og ikke minst at miljøkvaliteter er integrert i planlegging og bygging av bygget. Dette er utfordringer som hele næringen forsøke å løse hver dag.

Denne veilederen er laget for å gi støtte til prosjektstyring slik at prosjektet får gode miljøkvaliteter til lav kostnad. Veilederen tar for seg emnene i BREEAM-NOR og viser hvilket prosjektstadium de bør adresseres av ulike aktører i prosjektet.

Ved å følge anbefalingene i veilederen sikrer prosjektet at aktiviteter som sikrer poeng i BREEAM-NOR utføres til riktig tid i byggeprosessen.

Gjennomføres tiltakene til riktig tid, får man også en kostnadsoptimal gjennomføring av kravene i BREEAM-NOR.

  • PDF:

    Prosessveileder-BREEAM-Grønn-Byggallianse.pdf