Vår strategi

Tid for endring

Samfunnet er i rask endring. Proptech, co-working, green bonds og sirkulær økonomi er nye begreper som eiendomsaktører nå må forholde seg til. Både private selskaper, stat og kommune løfter miljøambisjonene og eiendomsaktørenes viktigste premissgivere; myndigheter, kunder og finans, strammer sine miljøkrav. Stadig flere byggeiere BREEAM-sertifiserer sine bygg for å effektivisere miljøarbeidet i prosjekteringen og for å dokumentere hva de har oppnådd.

Fra 1. juli er organisasjonene Grønn Bygg-allianse og Norwegian Green Building Council én organisasjon. Målet er å bli en sterkere organisasjon for hele verdikjeden. Begge organisasjonene har hatt et felles mål om en grønnere byggenæring. Den nye organisasjo-nen vil jobbe mot samme mål, men med økt fokus på bærekraft, som også inkluderer sosial og økonomisk bærekraft. Vi beholder navnene for å bygge videre på den sterke posisjonen og omdømmet vi allerede har: Grønn Byggallianse i Norge, og Norwegian Green Building Council for bruk i utlandet, som naturlig del av World Green Building Council-familien.

Den nye organisasjonen vil ha en bred vifte av aktiviteter tilknyttet nybygg, rehabilitering, forvaltning og drift av bygg, områdeutvikling og anleggsprosjekter i by- og områdeutvikling. Og vi vil fortsatt tilby, drifte og forvalte miljø-sertifiseringer, primært BREEAM.

FNs bærekraftsmål er et sentralt grunnlag for vårt arbeid og da spesielt de ni målene som World Green Building Council har utpekt som spesielt relevante for bygg, anlegg og områder.

Katharina Bramslev

Vi hever bærekraftskompetansen i hele byggenæringen.

Medlemsbedrifter

Kontakt oss