Grønn eiendomsdrift: Ventilasjonssystem

Dette kurset gir deg kunnskap til å kunne sørge for god drift av ventilasjonsanlegg og forhindre feil bruk, som skaper inneklimautfordringer, misfornøyde brukere og høye utgifter til drift og vedlikehold.

Logo GBA

Del 1: Aggregatet

 • Forståelse for behovet av ventilasjon, samt energibruk/driftskostnader knyttet til et ventilasjonssystem.
 • Kunnskap om ulike systemløsninger og hvordan et ventilasjonssystem er bygd opp.
 • Ventilasjonsanleggets komponenter og vedlikehold av disse.
 • Kunnskap om ulike reguleringsprinsipper, samt fordeler og ulemper med de ulike prinsippene.
 • Måling og feilsøking.
 • Praktisk oppgave.

Del 2: I rommet hos brukeren av bygget.

 • Få kjennskap til ulike ventilasjonsløsninger i bygg/rom med tanke på rommets funksjon og bruksområde.
 • Reguleringsprinsipper
 • Feilsøking og dokumentasjon av god ventilasjonseffektivitet
 • Praktisk oppgave.
 • Vi anbefaler å gjennomfører e-læringskursene om ventilasjon del 1 og del 2 før kurset.
 • Samle eksempler på områder i ditt bygg hvor du sliter med inneklima hvor ventilasjon er mulig årsak. Dette kan trekkes frem som eksempel i løpet av gruppeoppgavene i kurset.

Målgruppen er driftere, tekniske sjefer, miljøledere og andre som er involvert i drift av bygg.

Pris: 2900,-/4200,- for medlemmer/ikke-medlemmer i Grønn Byggallianse.