Grønn eiendomsdrift: Tariffer og effektoptimalisering

Dette kurset gir deg en grunnforståelse om hva dine energikostnader består av og hvordan du kan identifisere potensiale for å redusere nettleien i dine bygg gjennom å optimalisere effekt uttaket.

  • Begrepene innenfor energi
  • Hvordan energiforsyningen i Norge henger sammen
  • Hva de totale energikostnadene består av
  • Hvordan nettleie beregnes
  • Hvordan du kan identifisere potensiale for reduksjon av nettleien i ditt bygg
  • Hvilke metoder du kan benytte for å redusere effektuttak og derigjennom nettleien
  • Det er et krav å gjennomføre e-læringen «tariffer og effektoptimalisering» som forberedelse til klasseromskurset.

Målgruppen er driftere, tekniske sjefer, miljøledere og andre som er involvert i drift av bygg.

Klasseromskurset er et halvdagskurs og koster 1700,-/2600,- for medlemmer/ikke-medlemmer i Grønn Byggallianse.

E-læringen er beregnet til ca 1,5 time og og koster 500,- eks mva om det kjøpes enkeltstående. Alle kursene i e-læringen kan kjøpes samlet til 1000,-/2900,- eks mva for medlemmer/ikke-medlemmer i Grønn Byggallianse.