Grønn eiendomsdrift: SD-anlegg

Dette kurset gir deg kunnskap til å kunne utnytte potensialet som ligger i SD-anlegget som verktøy for å sikre energieffektiv drift med et godt inneklima. Kurset gir deg også nyttige tips for hvordan du kan tilpasse ditt anlegg for en mer rasjonell drift.

Logo GBA
 • Fordeler og muligheter, definisjoner og design.
 • Kommunikasjonsgrensesnitt: Fordeler og ulemper.
 • Utstyr ute i anlegget og oppbygging av automatikk systemet.
 • Oppsett av bilder, navigering, trending/logging.
 • Overtagelse fra leverandører.
 • Praktisk bruk av SD-anlegg.
 • Feilsøking.
 • Nødvendighet av serviceavtale? Hva skal den i tilfelle inneholde.
 • Praktiske oppgaver og diskusjon av løsning gjennom hele kurset.
 • Vi anbefaler å gjennomfører e-læringskurset om SD-anlegg.
 • Samle eksempler på områder i ditt bygg der du har utfordringer og SD-anlegget er mulig årsak. Dette kan trekkes frem som eksempel i løpet av gruppeoppgavene i kurset. Eksempelvis navigering i bilder, logging, regulering, tilgang utenfra, service, «gammelt utstyr og hvordan oppgradere» osv.

Målgruppen er driftere, tekniske sjefer, miljøledere og andre som er involvert i drift av bygg.

Pris: 2900,-/4200,- for medlemmer/ikke-medlemmer i Grønn Byggallianse.