Grønn eiendomsdrift: Inneklima

Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan du kan sikre et helsefremmende inneklima for brukerne i bygget og hvordan du kan kommunisere løsningsorientert med brukerne slik at gjeldende lover, forskrifter og anbefalinger ivaretas.

Logo GBA
 • Generell forståelse av betydningen av et godt inneklima.
 • Innsikt i hvilke lover, forskrifter og veiledere som skal brukes.
 • Innføring i hvordan de ulike inneklimafaktorer påvirker inneklima, konsentrasjon og ytelse.
 • Arbeidsplassen gjør meg syk. Gjennom hele kurset deler vi erfaringer fra forskjellige «caser».
 • Hvordan ta brukerne på alvor gjennom bruk av metode for å gjennomføre løsningsorientert inneklimakartlegging og hvordan lukke avvik.
 • Brukermedvirkning i praksis.
 • Innspill til hvordan FDV-arbeidet kan innarbeides i virksomhetens internkontroll- HMS-system.
 • Praktiske gruppeoppgaver hentet fra arbeidsplassen gjennom hele kurset.
 • Praktisk bruk av måleinstrumenter som er lett tilgjengelige.
 • Vi anbefaler å gjennomfører e-læringskurset om inneklima.
 • Samle eksempler på områder i ditt bygg der du har utfordringer og inneklima er mulig årsak. Dette kan trekkes frem som eksempel i løpet av gruppeoppgavene i kurset.

Målgruppen er driftere, tekniske sjefer, miljøledere og andre som er involvert i drift av bygg.

Pris: 2900,-/4200,- for medlemmer/ikke-medlemmer i Grønn Byggallianse.