BREEAM In-Use innføringskurs

BREEAM In-Use er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende bygg. 

Systemet kan brukes internt for egenevaluering og man kan uten ekstern bistand evaluere og forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Dersom man tilknytter seg en ekstern revisor, kan man ta ut et BREEAM In-Use sertifikat for bygget og forvaltningen – hver for seg eller samlet. 

Som en støtte til brukere av BREEAM In-Use onlineverktøy har vi utviklet et heldagskurs. Kurset gjennomgår systemets oppbygning og metodikk, samt gir brukerne en detaljert gjennomgang av viktige funksjoner og veiledning til hvordan man bruker BREEAM In-Use onlineverktøy på beste og mest effektive måte. 

BREEAM In-Use innføringskurs går over én dag og tar for seg følgende punkter: 

  • Hva er BREEAM In-Use? 
  • Bruken av BREEAM In-Use 
  • Bruksområder og oppbygging 
  • Emner og kriterier innenfor BREEAM In-Use 
  • Innsyn i de ulike emnene 
  • Poeng og vekting 
  • Manualens oppbygging 
  • Prosjekttyper 
  • Sertifiseringsprosessen 

Kurset passer for alle som ønsker å ta i bruk BREEAM In-Use på eksisterende bygningsmasse, og gjerne en intern ressurs med god kjennskap til den av de tre overordnede delene som skal evalueres (eiendom, forvaltning, bruk).

Pris: 5200,-/6900,- for medlemmer/ikke-medlemmer i Grønn Byggallianse.