Laster Hendelser

Grønn Eiendomsdrift: Ventilasjonssystem

Velkommen til kurs innenfor vårt kurskonsept «Grønn Eiendomsdrift». Kurs «av driftspersonell for driftspersonell» med en praktisk tilnærming til problemstillingene i en drifters hverdag.

Kurset bygger på våre e-læringskurs innenfor samme tema. Vi anbefaler at dere gjennomfører E-læringskurset før dere deltar på «klasseromsundervisningen».

Om du har spørsmål ta kontakt med gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no.

Kursbeskrivelse: Ventilasjonssystem

Mål

Gi deg nok kunnskap til å kunne sørge for god drift av ventilasjonsanlegg og forhindre feil bruk som skaper inneklimautfordringer, misfornøyde brukere og høye utgifter til drift og vedlikehold.

Innhold:

Del 1: Aggregatet

  • Forståelse for behovet av ventilasjon, samt energibruk/driftskostnader knyttet til et ventilasjonssystem.
  • Kunnskap om ulike systemløsninger og hvordan et ventilasjonssystem er bygd opp.
  • Ventilasjonsanleggets komponenter og vedlikehold av disse.
  • Kunnskap om ulike reguleringsprinsipper, samt fordeler og ulemper med de ulike prinsippene.
  • Måling og feilsøking.
  • Praktisk oppgave

Del 2: I rommet hos brukeren av bygget.

  • Få kjennskap til ulike ventilasjonsløsninger i bygg/rom med tanke på rommets funksjon og bruksområde.
  • Reguleringsprinsipper
  • Feilsøking og dokumentasjon av god ventilasjonseffektivitet
  • Praktisk oppgave.
Dato & tid

EvoTek
5. mai 08:30 – 15:00

Priser

2900,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
4200,- for ikke-medlemmer

Påmeldingen er bindende. Avbestilling kan skje vederlagsfritt innen 1 uke før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger en sykemelding.

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
EvoTek – . Lysaker Torg 15

Andre Kurs