Grønn Eiendomsdrift

 Ansatte som kan drifte bærekraftig er en viktig ressurs for selskaper som forvalter eiendom. Med opplæringspakken Grønn Eiendomsdrift kan du styrke kompetansen om bærekraftig drift av bygninger i ditt selskap.

I Grønn Eiendomsdrift lærer du om sentrale løsninger for å redusere miljøbelastningen ved eiendomsdrift, samtidig som du tar hensyn til brukernes behov og økonomi.

Pakken består av et e-læringsprogram og fordypningskurs.

Målgruppen er driftere, tekniske sjefer, miljøledere og andre som er involvert i drift av bygg.

E-læringen gir deltakerne et godt grunnlag for å sikre bærekraftig drift av bygninger.

I programmet får du innføring i:

  • Varmeanlegg
  • Miljøledelse
  • Miljøoppfølgingssystem
  • SD-anlegg
  • Ventilasjonssystem del 1: Aggregat
  • Ventilasjonssystem del 2: Spredenett og ventilasjon i rommet
  • Inneklima
  • Energieffektiv lys og belysning

Varighet: Ca. 1 time per modul.

Kjøp lisens til e-læringen ved å fylle ut dette skjemaet.

Pris: 1000,-/2900,- (medlem/ikke-medlem eks. mva).

Les fullstendige kjøpsbetingelser her.

Fordypningskursene bygger videre på e-læringen. Kursholder går i dybden og ser på praktiske, konkrete eksempler for bærekraftig drift av bygninger.

Vi tilbyr fysiske kurs i Oslo og onlinekurs. Du kan melde deg på kommende kurs her.

Pris: 2900,-/4200,- per deltager (medlem/ikke-medlem)

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs. For mer informasjon og pristilbud send e-post til gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no.

Deltakerne får kursbevis for hvert kurs.

Deltakerne kan få diplom for gjennomført opplæringspakke i Grønn Eiendomsdrift, når de har tatt e-læring og fordypningskurs i minst seks av temaene. Send e-post til gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no for å etterspørre ditt diplom.

Grønn Eiendomsdrift er utviklet i samarbeid med Forsvarsbygg, Undervisningsbygg og Grønn Byggallianse.

Om pakken

Pakken kan settes sammen etter behov.

Vi anbefaler å starte med e-læringsprogrammet.

I kursene går vi i dybden på temaene fra e-læringen og jobber med ulike caser.

Medlemmer får rimeligere e-læring

Vi setter ned prisen for våre medlemmer på e-læring i Grønn Eiendomsdrift, så flere kan bli grønne driftere. Medlemmer i Grønn Byggallianse kan nå kjøpe lisens for 1000 kr. eks. mva.

Vi tilbyr både bedriftsinterne og åpne kurs. Kursene kan tas online eller i fysiske klasserom.

Rune Stenbro, miljøkoordinator ved avdeling for drift og vedlikehold i Statsbygg

Sjefingeniør, Statsbygg

Vi vil ta klimaansvar og sirkulærøkonomi skal være et viktig prinsipp i drift og vedlikehold av våre eiendommer. Da er det helt avgjørende å øke miljøkompetansen blant de ansatte. Fremfor å utvikle egne kurs valgte Statsbygg som aktivt medlem av Grønn Byggallianse å tilby kurspakken Grønn Eiendomsdrift til våre ansatte.

Øystein Espevold, overingeniør i Statsbygg og driftsleder ved Stavanger fengsel

Sjefingeniør, Statsbygg

Løsningen med e-læringskurs før fordypningskurs fungerer bra. Da får vi tema inn før kurset, kan stille oppfølgingsspørsmål og er mer forberedt til å ta imot ny kunnskap. Jeg er veldig fornøyd med kunnskapen og måten foreleserne legger frem stoffet på.

Sorter etter: