Bli med på Fang energityven!

Hver høst fanger vi energityver og i 2022 er kampanjedato 12. oktober. Bli med å fang energityver i dine egne bygg og sende resultatet til oss innen 21. oktober.

Ventilasjon-, varme- og lysanlegg i bygg og parkeringsarealer som ikke slår seg av. Pumper, reklameskilt og PC-skjermer som står på. Dette er noen energityvene som stjeler kilowatt-timer etter at dørene til bygg er låst og de ansatte har tatt kvelden.

Ved å finne energityver i dine bygg kan du sette i gang enkle og virkningsfulle tiltak, som også gir læring for de ansatte. Disse tiltakene koster lite eller ingenting og gir gode resultater – både for miljøet og for bunnlinja.

Fang energityven er en kampanje der 12. oktober er kampanjedato i 2022. Nattevandringen kan allikevel skje andre ganger på året, men vi anbefaler at det skjer på høst/vinter mens det er mørkt ute så energityvene blir lettere å oppdage.

Meld deg på arrangementet til høyre på siden så tar vi kontakt med mer info om kampanjen når det nærmer seg.

Frist for å sende inn resultater er 21. oktober 2022 for å bli regnet med for kampanjen i 2022.

Resultatene sender dere inn via skjema til høyre på denne siden.

Vi har laget en inspirasjonsmodul for å forberede deg på jakten!

Klikk her for å gå gjennom.

Fang Energityven er først og fremst for deg som har den daglige omsorgen for byggene. Likevel kan resten av driftsorganisasjonen, servicepartnere og representanter fra brukerne av bygget med fordel være med.

Å delta i kampanjen kan øke kunnskapen og motivasjonen til å drifte byggene miljøvennlig og økonomisk.

Hadde alle medlemmer i Grønn Byggallianse fanget energityver kunne de spart 330 millioner kroner per år!*

*Tallet er basert på gjennomsnittlig energireduksjon  tidligere år på ca. 7 kWh/m² år. Hadde alle  medlemmer i Grønn Byggallianse gjennomført tiltakene i sine bygg, ville det gitt et energireduksjonspotensiale på 330 GWh. Med en energipris på 1 kr/kWh (inkl. mva.) er dette en kostnadsreduksjon på 330 millioner kroner per år.
Kjell Petter Småge, rådgiver i Grønn Byggallianse.

Sjefingeniør, Statsbygg

Å sjekke bygg og tekniske anlegg på kveldstid når bygget er satt i «nattmodus» gir en helt annen oversikt. Du fanger lett opp feil i driften og en får nye ideer.