Strakstiltak 9: Etterspør lavutslippsmaterialer

Å etterspørre lavutslippsmaterialer er strakstiltak nr. 9 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Materialer bidrar til en stor andel av byggets klimagassutslipp. Gjennom å stille krav til produsentene vil de påvirkes til også å sette søkelyset på materialet med lavt utslipp av CO2.

Velg material med lave utslipp, og sett planlegg for å bruke minimalt med materialer. Velg riktig levetid og kortreiste materialer. Still funksjonskrav og dokumentasjonskrav til produktene. Til slutt lag et klimagassregnskap for bygget.

Sett deg inn i Environmental Product Declaration (EPD) – et system for miljødeklarasjoner som kortfattet beskriver miljøprofilen til produkter og materialer.

 

Hjelp til implementering av tiltak

Veiledere

Lenker

 

Frokostmøteserien De 10 strakstiltakene

Disse frokostmøtene inngår i en serie på fire møter med tema «Slik kan det gjøres – eksempler på forbildeprosjekter» som vi gjennomfører i samarbeid med FutureBuilt.