Varmepumper til oppvarming og kjøling i bygninger

Hvordan bruke en varmepumpe riktig og få maksimal utnyttelse av en slik pumpes egenskaper? Dette tipsheftet gir deg mange nyttige tips om hva du bør gjøre, og hva du bør unngå å gjøre.

Riktig utført gir varmepumpesystemer høy miljøgevinst og god lønnsomhet. Dessverre finnes det også mange eksempler på systemer som ikke fungerer som forutsatt, verken når det gjelder leveranse av varme/kjøling eller kostnadseffektivitet.

Dette tipsheftet tar opp viktige suksesskriterier og «snubletråder» fra tidligfasevurdering og fram til et energieffektivt og driftssikkert varmepumpesystem som samsvarer med prosjektert eller forventet ytelse. Dermed legger heftet til rette for at byggherren kan oppnå optimal kost/nytte-faktor for sine varmepumpesystemer. I tillegg vil tipsheftet gi bestiller (byggherre, utbygger) nødvendig overordnet forståelse av teknologien knyttet til varmepumper. Heftet vil også kunne være en sjekkliste for prosjekterende og utførende, men er i utgangspunktet ikke tenkt som en prosjekterings- eller utførelsesveileder.

Last ned publikasjonen her: