Dette er BREEAM

Brosjyren gir en kort innføring i miljøsertifiseringssystemet BREEAM.

Denne brosjyren gir en kort innføring i miljøsertifiseringssystemet BREEAM.

Last ned brosjyren her.

Dette er BREEAM

  • BREEAM er verdens ledende sertifiseringsordning for bærekraftsvurdering av bygninger.
  • BREEAM-NOR er tilpasset norske forhold.
  • Ordningen er markedsdrevet og frivillig, og er en viktig kvalitetsreferanse for norsk bygg- og eiendomsnæring.
  • Et BREEAM-NOR-sertifikat betyr dokumentert kvalitet – trygghet for utvikler, bruker og kjøper av bygg og/eller bolig.
  • Et sertifikat utstedes i klassene Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.
  • BREEAM-NOR fremmer bygg som er bra for helse og trivsel, med lavest mulig miljøfotavtrykk.

Last ned publikasjonen her: