Overtakelse av tekniske anlegg

Tipsheftet tar for seg prosessen fra overtakelse til prøvedrift av tekniske anlegg og baserer seg blant annet på erfaringer fra medlemmene i Grønn Byggallianse.

Bygg som leveres i dag, fylles opp med avansert teknologi og selve overtagelsen av ferdigstilte bygninger kan bli krevende for så vel byggherrer som eiendomsforvaltere. Likeså vil både igangsetting og drift av integrerte bygningsinstallasjoner by på utfordringer.

I Standard Norge arbeides med en ny standard «Prøvedrift for tekniske anlegg i bygg». Denne vil bli ferdigstilt våren 2015. Dette tipsheftet tar for seg prosessen fra overtakelse til prøvedrift av tekniske anlegg og baserer seg blant annet på erfaringer fra medlemmene i Grønn Byggallianse.

Last ned publikasjonen her: