Ombrukskartlegging og bestilling – slik gjør du det!

«Ombrukskartlegging og bestilling – slik gjør du det!» er et praktisk verktøy med malforslag til bestilling av ombrukskartlegging.

Grønn Byggallianse og Statsbygg har utviklet en ny veileder for bestilling av ombrukskartlegging før riving og rehabilitering av bygg.

Ombrukskartlegging handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg, enten for ombruk i bygget eller i et annet bygg. Veilederen er et verktøy for å gi bestillere oversikt og forståelse av prosessen for ombrukskartlegging, og av ombruksrapporten som sluttleveranse.

Praktisk verktøykasse

Veilederen er et praktisk verktøy for byggherrer, eiendomsbesittere og andre som vil bidra til økt ombruk av byggevarer. I veilederen finner du også en verktøykasse med blant annet forslag til mal for tilbudsinvitasjon, skjema for registering av grunnlagsinformasjon om bygget, og mal for ombrukskartleggingsrapport.

Veilederen er utarbeidet med Resirqel som innleid bidragsyter og fagspesialist innen ombrukskartlegging. I tillegg har Asplan Viak, Multiconsult og Rambøll gitt viktige faglige innspill.

Last ned Grønn «Ombrukskartlegging og bestilling – slik gjør du det!» her:
Har du spørsmål eller innspill til veilederen?

Spørsmål eller tilbakemeldinger kan sendes til:

Last ned publikasjonen her: