Infoark om BREEAM og EUs klassifisering av grønne bygg

EU innfører i 2021 et felles system for å definere hvilke aktiviteter som er bærekraftige for investeringsformål, blant annet innen bygg og eiendom.

Dette infoarket svarer på hvordan klassifiseringssystemet, eller taksonomien som den ofte kalles, vil påvirke norsk bygg- og eiendomssektor. Du finner også informasjon om BREEAM og EU-kriteriene.

Du kan også lese om EUs taksonomi på vår side om rammebetingelser for bærekraft i bygg- og eiendomssektoren.

Infoarket er laget av Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og Finans Norge.

Temaer: