Handlingsplan 2021: Fra ord til handling

2021 blir et spennende år.

Vi håper denne handlingsplanen inspirerer deg til å jobbe sammen med oss slik at vi i bygge- og eiendomssektoren i enda større grad går fra ord til handling.

Les handlingsplanen:

  • PDF:

    GB_handlingsplan_2021_web.pdf