Forenkling av tekniske systemer

De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske installasjoner. Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklima.

Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og kjølesystem være en smart løsning for å oppnå mere kostnadseffektive og miljøvennlige bygg?

  • PDF:

    Tipshefte-6-2016-Forenkling-av-tekniske-systemer-Grønn-Byggallianse.pdf