Henrik Sørensens vei 44

Om prosjektet

I 2012 inviterte Oslo kommune til konkurranse om tildeling av en OPS-avtale (Offentlig Privat Samarbeid) for et nytt sykehjem i Henrik Sørensens vei på Ellingsrud i Oslo. Som et resultat av denne konkurransen ble Backe Prosjekt AS i samarbeid med CF Møller Arkitekter AS, AS Ing. Gunnar M. Backe og Forny AS engasjert for å utvikle og bygge HSV Sykehjem – et sykehjem som skal bli en trygg base for beboerne i kvalitetsfylte omgivelser.

Hovedformålet med sykehjemmet er å skape et sted der beboerne er i sentrum. Det lange smale bygget på 5 etasjer skal romme 146 sengeplasser med tilhørende fasiliteter. Alle beboerrommene er enerom med gode dagslysforhold og utsikt til skog og grøntarealer. Beboerrommene er delt inn i seks beboersoner, der hver beboersone har TV-stue, dagligstue og felles kjøkken. I første etasje finner man alle byggets fellesfunksjoner, blant annet dagsentrene, administrasjons- og personalfunksjoner.

Det er lagt stor vekt på sykehjemmets utearealer. Det skal skapes myke overganger mellom inngangspartiene til bygget og de utvendige arealene, slik at beboerne kan nyte naturen samtidig som de føler seg skjermet. HSV Sykehjem skal bli et toppmoderne bygg som er godt tilpasset omgivelsene rundt og ikke minst beboernes behov.

Oslo kommune er medlem i NGBC, og ønsker å bidra til innføring av BREEAM som et av flere tiltak for å heve miljøstandarden på bygninger. Kommunen har følgelig stilt høye miljøkrav til utviklingen av det nye sykehjemmet på Ellingsrud. I prekvalifiseringen til OPS-konkurransen om HSV Sykehjem stilte Oslo kommune krav om at bygget BREEAM-sertifiseres med minimumsnivået «good» – med et mål om å strekke seg videre mot «very good». Prosjektgruppen som har jobbet med utformingen av det nye sykehjemmet har derfor hatt med seg dette helt fra prosjektets fødsel, gjennom skisseprosjektet og nå inn i prosjekteringen.

Grønn strategi

Prosjektet har gått fra ambisjonen Good til Very Good i Design- og prosjekteringsfasen. Byggeplassdriften har fått stor fokus og følger opp BREEAM-NOR på en meget god måte. BREEAM-NOR krav er lagt inn i et eget kvalitetssystem slik at antall sjekklister blir redusert.

Det er høyt fokus på en ryddig og ren arbeidsplass og inne og rundt på byggeplassen er det satt på store ressurser for å holde det ryddig og støvfritt. .

Alle materialer og produkter blir kartlagt og godkjent før de kan benyttes på plassen. Brukerne av bygget har høyt fokus på innemiljø, og ved å benytte BREEAM har vi full kontroll på innemiljøet når bygget skal overleveres til kunde.

Den høye sorteringsgraden på prosjektet er også et resultat av ambisjonen om en BREEAM-klassifisering.

Sentrale bærekraftstiltak

 • HSV Sykehjem bygges i henhold til standarden om passivhus.
 • God gjenvinning av varmen som slippes ut gjennom ventilasjonsanlegget.
 • Høy fokus på byggeplassoppfølging og drift av byggeplass.
 • Krav til at maling overholder grenseverdier ifm. utslipp, og at materialer og produkter brukt i stort omfang er sertifiserte.
 • Vurderinger av alternativer ved innkjøp av materialer, basert på LCC analyser.
 • Bruk av energieffektivt og vannbesparende utstyr

Resultater av BREEAM-sertifiseringen

Henrik Sørensens vei 44 har scoret høyt innen en rekke miljøkategorier. Aller høyest har prosjektet scoret innen kategorien Ledelse (88%) hvor sentrale tiltak blant annet innebærer at teknisk sakkyndig er engasjert og skal følge prosjektet 12 måneder etter overlevering, det er stor fokus på byggeplassoppfølging og alternativvurderinger.

Prosjektet har også oppnådd 86 % score i avfallskategorien og viser til tilak på byggeplassen hvor det er stor fokus på gjenvinningsgrad og planlegging av avfallsstrømmer, samt tilrettelegging for avfallstrømmer i driftsperioden.

Detaljer om prosjektteamet

 • Kunde/utvikler: HSV Eiendom AS
 • Hovedentreprenør: Backe Stor-Oslo AS
 • Arkitekt: CF Møller Norge AS
 • Rådgivende ingeniører: A Halvoren & Sønn, Haaland Klima, Romerike Elektro AS, ÅF Infrastruktur, Bjørn Jørgensen AS, Sweco Norge AS
 • BREEAM-NOR Assessor: Multiconsult AS
 • BREEAM-NOR AP: Sweco Norge AS
 • Leietaker: Sykehjemsetaten

Nøkkeltall

 • BREEAM versjon: BREEAM-NOR ver. 1.1 (2012): Bespoke
 • Fase: Design- og prosjekteringsfase
 • BREEAM-klasse: Very Good
 • Poengoppnåelse: 58.6 %
 • Beste BREEAM-kategori: Ledelse (88%), avfall (86%), Arealbruk og energi (70%).
 • Brutto gulvareal (BRA): 16 814 m2