Diakonhjemmet hage

Om prosjektet

Stiftelsen Det norske Diakonhjem er en privat, ideell og selvstendig institusjon innenfor Den norske kirke. Organisasjonsmessig er stiftelsen et konsern som profileres under navnet Diakonhjemmet. Diakonhjemmet eier, driver og utvikler virksomheter og tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. Kjernevirksomheten er sykehus, omsorg og høgskole.

Diakonhjemmet har en egen eiendomsportefølje, blant annet på Steinerud/Vinderen i Oslo, hvor de nå utvikler Diakonhjemmet hage, et område på om lag 45 mål hvor det skal bygges ca. 100.00 kvm.

På området planlegges det studentboliger, sykehjem, rundt 250 leiligheter for salg, næringsbygg med et helserelatert cluster, pasienthotell, videregående skole, omsorgsboliger, ny t-banestasjon, flerbrukshall og parkområder.

Første byggetrinn – bygging av 124 omsorg+-leiligheter – startet august 2018, og skal være ferdig i august 2020.

Hvorfor BREEAM Communities

Det er viktig for Diakonhjemmet å stå tydelig frem med våre miljøambisjoner. Dette gjelder utvikling av nye eiendomsprosjekter, men også miljømessige tiltak ved eksisterende eiendommer. Utbyggingen av eiendommen på Steinerud/Vinderen skal sette en ny standard for helhetlige miljøløsninger – her skal du kunne leve miljøvennlig fra du er 1 til 100 år.

Standardisert program er nyttige verktøy i komplekse operasjoner. Det gir oss også kvantifisert tilbakemelding på eget arbeid. Samtidig gir det også en del nye perspektiver som er berikende. Vi ser på BREEAM Communities som en del av løsningen – ikke en del av problemet.

Erfaringer med BREEAM Communities

Jobbet målbevisst med disse spørsmålene i mange år. I mars 2019 fikk vi godkjent første fase i sertifiseringen – med høyeste karakter, Outstanding.

  • Det koster penger og tid for å få sertifiseringen på plass. Utvikler må ha eierskap til prosessen – alt kan ikke settes bort eksternt.
  • Alt er ikke nødvendigvis relevant for norske forhold, og det kan da være frustrerende når arbeidet oppleves mer akademisk og mindre nyttig.
  • BREEAM Communities belønner innovasjon og vi merker stor forskjell i vilje til å satse nytt og finne nye løsninger.
  • Verktøyet gjør det veldig mye enklere å utveksle erfaringer med andre byggherrer, og vi tror at dette på sikt vil resultere i nye pre-aksepterte standarder.
  • Vår konklusjonen er at BREEAM Communties er et godt verktøy når en ønsker økt oppmerksomhet rundt bærekraft.

Les mer om utbyggingsprosjektet Diakonhjemmet hage på www.diakonhjemmethage.no.

Last ned presentasjonen om Diakonhjemmets hage fra frokostmøte om BREEAM Communities, 9. november 2016.

Nøkkeltall

  • BREEAM-versjon: BREEAM Communities
  • Størrelse: 100.000 kvm
  • Utvikler: Diakonhjemmet
  • BREEAM Communities Assessor: Golder Associates AS
  • Ambisjonsnivå: Excellent