Gi innspill til høring om nettleien

Forslag til endringer i utformingen av nettleien er nå på høring. Har du innspill til vårt høringssvar?

Olje- og energidepartementet (OED) har bedt om at RME sender på høring forslag til endringer i bestemmelsene om nettleie i lavspenningsnettet i forskrift om kontroll av nettvirksomhet.

I forslaget skal kundens etterspørsel etter og tilgang på kapasitet vektlegges i større grad enn i dag.

I forslaget sier RME at kapasiteten i strømnettet er under press, og foreslår å endre nettleiestrukturen for lavspent distribusjonsnett, dvs. nettleien for forbrukerkunder (husholdninger og fritidsboliger) og næringskunder tilknyttet lavspentnettet.

Forslaget innebærer at kunder som i dag betaler nettleie i hovedsak ut fra hvor mye energi de forbruker, i større grad skal betale nettleie ut fra hvor mye nettkapasitet de har behov for.

Les hele forslaget her.