Gi innspill

Her finner du mer informasjon om kommende høringer medlemmer kan gi innspill på. Klikk på den høringen du er interessert i for å lese mer.

Revisjon av byggevareforordningen

Byggevareforordningen fastsetter harmoniserte regler for markedsføring og salg av byggevarer i Europa. Forordningen er på høring med frist 25. desember.

EU inviterer produsenter, importører og distributører av byggevarer til å delta i høringsprosessen. Høringen er også åpen for alle andre interesserte som entreprenører, arkitekter og ingeniører. Kommisjonen vil bruke innspillene i den framtidige utviklingen av byggevareforordningen.

Grønn Byggallianse deltar i spørreundersøkelsen og under finner du utkast til våre svar. Medlemmer inviteres til å gi innspill til dette utkastet innen 15. desember. Send innspillene til kontaktperson Anne Solgaard.

Utkast:

I denne fagartikkelen kan du lese mer om hva byggevareforordningen er, hva den betyr for oss og hvordan du kan påvirke endringene.

Du kan også delta direkte i EUs spørreundersøkelse her innen 25. desember.

Kontaktperson: Anne Solgaard.

Høring om gjennomføring av EU-regelverk om bærekraftig finans (taksonomi)

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag fra Finanstilsynet om å gjennomføre to EU-forordninger om bærekraftig finans.

Høringsfrist er 8.januar 2021.

Medlemmer kan gi innspill til Grønn Byggallianses høringsinnspill innen 15. desember.

Kontaktperson: Anders Nohre-Wallden.