Pressekontakter

Katharina Th. Bramslev

Daglig leder

Tlf 977 58 897

Last ned bilder som kan brukes fritt mot kreditering her.

Anders Nohre-Walldén

Leder for kommunikasjon og marked

Tlf 932 34 955

Våre logoer og symboler

Les de generelle retningslinjene før du bruker Grønn Byggallianses logoer eller symboler.

 • Alle logoer og symboler beskrevet under er Grønn Byggallianses og/eller BRE Globals eiendom og er underlagt regelverk for åndsverk og varemerker.
 • Forsikre deg om at du bruker siste versjon av alle logoer.
 • Fargebruk og proporsjoner må være i henhold til anvisning under. Logoer skal ikke strekkes eller brukes i andre farger enn angitt.
 • Grønn Byggallianse og BRE Global kan be om økonomisk kompensasjon, kreve tilbaketrekking av alle produkter, skilt eller skriv som inneholder ureglementert bruk av våre logoer eller merker.
 • Kontakt Grønn Byggallianse ved uklarheter.
 • Alle som har rett til å bruke logoer og symboler oppfordres til å bruke dem aktivt på sine nettsider og markedsmateriell for å profilere egen miljøinnsats.

Grønn Byggallianses logo

Bruk av logoen må avtales med Grønn Byggallianse.

 • Brukes med eller uten engelsk undertittel.
 • Sidestilt logo kan brukes der plasseringen tilsier det.
 • Brukes primært i farger. Mot farget bakgrunn brukes hvit logo. Svart logo brukes unntaksvis der logo i farger eller hvit ikke egner seg.
 • Brukes primært mot ensfarget hvit bakgrunn. Bruk hvit logo mot andre bakgrunner.

Klikk på bildet for å laste ned logoen. Ta kontakt for andre varianter.

Medlemslogo

Vis at bedriften er medlem i Grønn Byggallianse med medlemslogoen.

Våre medlemmer kan bruke logoen i markedsføring etter eget ønske.

 • Medlemslogo brukes kun i ensfarget, for ikke å forveksles med hovedlogoen.
 • Mulige farger er Skyline grønn, svart eller hvit.
 • Logo brukes primært uten bakgrunn, men kan settes i sirkel der det er nødvendig for å skille den ut fra omgivelsene.
 • Det oppfordres til å gjengi medlemslogo med link til byggalliansen.no og følgende tekst: «[Ditt selskapsnavn] er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Du kan lese mer om Grønn Byggallianse på www.byggalliansen.no

Last ned medlemslogoen her.

BREEAM-NOR-ikoner

Ikonene symboliserer de ni emnene i BREEAM-NOR og kan brukes for å kommunisere dokumenterte kvaliteter i BREEAM-NOR-bygg til sluttbruker.

Les kommunikasjonsveilederen før bruk. Der finner du regler for bruk og tekster som hører til ikonene.

Ta kontakt for å få tilsendt ikonene.

BREEAM-NOR-plakett

Et BREEAM-sertifikat henger høyt og er noe mange byggeiere er stolte av og opptatt av å synliggjøre for omverdenen.

I tillegg til selve sertifikatet, tilbyr Grønn Byggallianse alle ferdigsertifiserte bygg å kjøpe en BREEAM-NOR-plakett til utsmykking av sertifiserte bygg.

Ny plakett er nå under utvikling og vil være klar høsten 2020. Plaketten vil kunne bestilles når sertifikatet er mottatt.

Om du ønsker å bli kontaktet når plaketten er lansert, kan du sende e-post til sertifisering@byggalliansen.no.