Pressekontakter

Katharina Th. Bramslev

Daglig leder

Tlf 977 58 897

Last ned bilder som kan brukes fritt mot kreditering her.

Anders Nohre-Walldén

Leder for kommunikasjon og marked

Tlf 932 34 955

Våre logoer og symboler

Les de generelle retningslinjene før du bruker Grønn Byggallianses logoer eller symboler.

 • Alle logoer og symboler beskrevet under er Grønn Byggallianses og/eller BRE Globals eiendom og er underlagt regelverk for åndsverk og varemerker.
 • Forsikre deg om at du bruker siste versjon av alle logoer.
 • Fargebruk og proporsjoner må være i henhold til anvisning under. Logoer skal ikke strekkes eller brukes i andre farger enn angitt.
 • Grønn Byggallianse og BRE Global kan be om økonomisk kompensasjon, kreve tilbaketrekking av alle produkter, skilt eller skriv som inneholder ureglementert bruk av våre logoer eller merker.
 • Kontakt Grønn Byggallianse ved uklarheter.
 • Alle som har rett til å bruke logoer og symboler oppfordres til å bruke dem aktivt på sine nettsider og markedsmateriell for å profilere egen miljøinnsats.

Grønn Byggallianses logo

Bruk av logoen må avtales med Grønn Byggallianse.

 • Brukes med eller uten engelsk undertittel.
 • Sidestilt logo kan brukes der plasseringen tilsier det.
 • Brukes primært i farger. Mot farget bakgrunn brukes hvit logo. Svart logo brukes unntaksvis der logo i farger eller hvit ikke egner seg.
 • Brukes primært mot ensfarget hvit bakgrunn. Bruk hvit logo mot andre bakgrunner.

Klikk på bildet for å laste ned logoen. Ta kontakt for andre varianter.

Medlemslogo

Vis at bedriften er medlem i Grønn Byggallianse med medlemslogoen.

Våre medlemmer kan bruke logoen i markedsføring etter eget ønske.

 • Medlemslogo brukes kun i ensfarget, for ikke å forveksles med hovedlogoen.
 • Mulige farger er Skyline grønn, svart eller hvit.
 • Logo brukes primært uten bakgrunn, men kan settes i sirkel der det er nødvendig for å skille den ut fra omgivelsene.
 • Det oppfordres til å gjengi medlemslogo med link til byggalliansen.no og følgende tekst: «[Ditt selskapsnavn] er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Du kan lese mer om Grønn Byggallianse på www.byggalliansen.no

Last ned medlemslogoen her.

BREEAM-NOR-logo

BREEAM-NOR er en registrert merkevare. Logoen eies av BRE og bruk av logoen er regulert. Les reglene før bruk.

Slik går du frem for å bruke BREEAM-NOR-logo eller merker i ditt markedsmateriell:

 1. Lese dokumentet PN246 BREEAM Logo and Marks Guidance and Rules for National Scheme Operators og forsikre deg om at det du vil lage er innenfor retningslinjene.
 2. Lage ditt forslag til materiale.
 3. Sende forslaget (f. eks som pdf.) til sertifisering@byggalliansen.no og forklar hvor du skal bruke materialet.
 4. Dersom alt ser ok ut vil du motta høyoppløselig logo.

Regler for bruk:

All bruk av BREEAM-NOR-logoen og merker må være i tråd med PN246 BREEAM Logo and Marks Guidance and Rules for National Scheme Operators.

Dokumentet må leses i sin helhet. Under følger noen sentrale regler for bruk:

Når BREEAM-NOR benyttes i tekst, skal BREEAM-NOR skrives med store bokstaver og skrives helt ut. Det skal være bindestrek mellom BREEAM og NOR. Forkortelser og modifiseringer er ikke tillatt.

BREEAM-NOR-logoen er et registrert varemerke, og skal alltid gjengis med ® – symbolet.

Sammen med logoen skal følgende tekst inkluderes minst en gang på alt materiell, inkludert nettsider som inneholder en eller flere BREEAM-NOR-logoer eller symboler. Teksten må være synlig for det blotte øyet på forsiden eller baksiden av alt skriftlig materiale og alle nettsider der BREEAM-NOR-logoen brukes:

«BREEAM-NOR er et registrert varemerke eid av BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). BREEAM-NOR-logo og symboler er BREs eiendom, og er gjengitt ved deres tillatelse.»

BREEAM-NOR-logo kan benyttes på følgende måte:

 • I markedsføring av BREEAM-NOR-relaterte tjenester, prosjekter eller produkter.
 • På midlertidige installasjoner og bannere på byggeplass under forutsetning av at prosjektet er registrert som et BREEAM-NOR-prosjekt hos Grønn Byggallianse.
 • I pressemeldinger og medieomtale som omhandler BREEAM-NOR-registrerte prosjekter.
 • På permanente installasjoner i bygget under forutsetning av at prosjektet har mottatt endelig sertifikat etter oppføring og at bruk av logo er godkjent av Grønn Byggallianse.
 • Logoen må være synlig og lesbar mot bakgrunnen den brukes på, og ikke overskrives eller delvis tildekkes.

BREEAM-NOR-logo kan ikke:

 • benyttes i bedriftens generelle markedsføring av selskapet
 • benyttes i brevmaler og signaturer som ikke er direkte relatert til BREEAM-NOR-prosjekter eller -tjenester
 • trykkes på produkter eller i omtale av produkter
 • benyttes på en slik måte at det fremstår som om produkt, person eller bedrift er BREEAM-NOR-sertifisert
 • benyttes på en slik måte at det fremstår som om et bygg er sertifisert før sertifikat for prosjekteringsfase eller etter oppføring foreligger.

Ta kontakt for å få tilsendt logoen.

BREEAM-NOR-ikoner

Ikonene symboliserer de ni emnene i BREEAM-NOR og kan brukes for å kommunisere dokumenterte kvaliteter i BREEAM-NOR-bygg til sluttbruker.

Les kommunikasjonsveilederen før bruk. Der finner du regler for bruk og tekster som hører til ikonene.

Ta kontakt for å få tilsendt ikonene.

BREEAM-NOR-plakett

Et BREEAM-sertifikat henger høyt og er noe mange byggeiere er stolte av og opptatt av å synliggjøre for omverdenen.

I tillegg til selve sertifikatet, tilbyr Grønn Byggallianse alle ferdigsertifiserte bygg å kjøpe en BREEAM-NOR-plakett til utsmykking av sertifiserte bygg.

Ny plakett er nå under utvikling og vil være klar høsten 2020. Plaketten vil kunne bestilles når sertifikatet er mottatt.

Om du ønsker å bli kontaktet når plaketten er lansert, kan du sende e-post til sertifisering@byggalliansen.no.