Handlingsplan 2019

FNs siste bærekraftsrapport viser at verden har det travelt med å redusere våre klimagassutslipp. Innen 12 år må verden halvere utslippene, og bygg-, anleggs- og eiendomssektoren er en av de viktigste sektorene for å få dette til. Grønn Byggallianse oppfordrer alle til å bygge og forvalte «Paris-proof» bygg. Det er bygg som har lave klimagassutslipp gjennom sitt livsløp. I 2019 vil vi engasjere oss både internasjonalt og nasjonalt for å inspirere og hjelpe byggsektoren til dette.

1. juli 2018 slo organisasjonene Grønn Byggallianse og Norwegian Green Building Council seg sammen til én organisasjon for å bli en sterkere organisasjon for hele verdikjeden. Vi har beholdt begge navnene for å bygge videre på den sterke posisjonen og omdømmet vi hadde – Grønn Byggallianse i Norge, og Norwegian Green Building Council for bruk i utlandet, som naturlig del av World Green Building Council-familien.

Den nye organisasjonen har en bred vifte av aktiviteter tilknyttet nybygg, rehabilitering, forvaltning og drift av bygg, områdeutvikling og anleggsprosjekter i by- og områdeutvikling. Vi tilbyr, drifter og forvalter miljøsertifiseringer, primært BREEAM-NOR.
Denne handlingsplanen er bygget på vår strategi for 2019-2021. Sentralt i denne strategien og i vårt arbeid står FNs bærekraftsmål, særlig de ni målene som World Green Building Council har utpekt som spesielt relevante for bygg, anlegg og områder.

  • PDF:

    Grønn-Byggallianses-handlingsplan-2019.pdf

Skriv Kommentaren